Formulacije pesticida i njihovo mešanje

Formulacija pesticida prestavlja oblik hemijske materije koja se stavlja u promet i koja zavisi od metode primene.

Formulacije mogu biti:

 • čvrste: praškasta (WP) ili granulrana (WG, DF)
 • ili tečne (SC, CS, EC, EW) itd.

Najčećše formulacije pesticida su:

ČVRSTE FORMULACIJE

 • Prašivo (PW)
 • Kvašljivi prašak (WP)
 • Prašivo za zaprašivanje (DP)
 • Prašivo za zaprašivanje semena (DS)
 • Vodorastvorljivo prašivo za vlažno tretiranje semena (SS)
 • Vododisperzno prašivo za vlažno tretiranje semena (WS)
 • Vodorastvorljivo prašivo (SP)
 • Granule (GR)
 • Makrogranule (GG)
 • Mikrogranule (MG)
 • Fine granule (FG)
 • Vododisperzibilne granule (WG)
 • Vodorastvorljive granule (SG)
 • Mamak u obliku granula (GB)
 • Mamak u obliku bloka (BB)
 • Mamak obložen (PB)
 • Mamak zrnast (AB)
 • Briketi (BR)
 • Pelete (PT)
 • Tablete (TB)
 • Mikrokapsule (MC)
 • Kapsulirane granule (CG)

TEČNE FORMULACIJE

 • Koncentrat za emulziju (EC)
 • Koncentrovana emulzija (CE)
 • Emulzija ulje u vodi (EW)
 • Emulzija voda u ulju (EO)
 • Emulzija za tretiranje semena (ES)
 • Mikroemulzija (ME)
 • Suspoemulzija (SE)
 • Koncentrovana suspenzija (SC)
 • Mikrokapsularna suspenzija (CS)
 • Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)
 • Uljane disperzije (OD)
 • Uljani rastvor (OL)
 • Vodeni rastvor (AS)
 • Koncentrovani rastvor (SL)
 • Rastvor za tretiranje semena (LS)

Vrlo često je potrebno suzbiti u isto vreme dva ili više parazita, prouzrokovača oboljenja ili parazita i štetočinu ili pak dve ili više štetočina. Tada dolazi u obzir primena preparata koji dijeluju na više parazita ili štetočina. Međutim broj takvih preparata za zaštitu biljaka je veoma mali. Zato je često potrebno da sami mešamo dva ili više preparata radi njihove istovremene primene.

Mešanje pesticida zavisi od više faktora o kojima treba voditi računa kako nebi došlo do neželjenih poslijedica. Zbog pogrešnog mešanja dolazi do reakcije komponenata sredstava, što ima za posledicu smanjenje efikasnosti, ali često i pojavu fitotoksičnosti, odnosno ožegotina na biljkama.

Mogućnost mešanja pesticida zavisi u prvom redu od osobina aktivnih materija i formulacije preparata. Većina sredstava ne smije se mešati sa preparatima alkalne reakcije, a to su preparati na bazi bakra. Mnoga se ne mogu mešati sa kiselim insekticidima i koncentratima za emulziju. Mešanje bolje podnose dva prašiva, nego prašivo i koncentrat za emulziju.

Pre nego što se odlučite da kombinujete više preparata obavezno pročitati upustvo u kome se nalaze i informacije o mogućnostima mešanja.

Pripremanje tank - miksa, više različitih oblika formulacija, vrši se po slijedećem redosledu:

 • U manjoj količini vode (u posudi manje zapremine) dobro se izmešaju kvašljivi praškovi – WP ili vododisperzibilne granule – WG i nakon toga se dodaju u prskalicu, prethodno napunjenu do 1/3 vodom, uz stalno mešanje.
 • Zatim se u prskalicu dodaju koncentrovane suspenzije – SC, takođe prethodno pripremljene u manjoj količini vode i mešaju se zajedno.
 • Potom se dodaju koncentrati za emulziju – EC, uz neprekidno mešanje.
 • Za njima se dodaju pesticidi formulisani kao vodeni rastvori – SL.
 • Folijarna hraniva se dodaju na kraju.
 • Dopuniti rezervoar potrebnom količinom vode.


Poželjno je pripremljenu smješu pesticida potrošiti u što kraćem vremenskom periodu, pridržavajući se svih propisa.
Ako se upotrebljava voda koja je baznog karaktera onda se folijarna hraniva dodaju na početku, dok se svi ostali tipovi formulacija dodaju po gore navedenom redosledu.

http://www.fitofarmacija.rs/home/primena/korisni_saveti.html

http://zastitaratarskihbiljaka.blogspot.rs/2014/09/formulacija-pesticida-i-njihovo.html

 

Često postoji potreba za mešanjem više pesticida u cilju suzbijanja većeg broja štetnih organizama radi istovremene zaštite biljaka od bolesti i štetočina.
Mešanje pesticida je delikatan posao koji je potrebno pažljivo i dobro uraditi. Pri nestručnom mešanju pesticida može bitno da se izmeni kvalitet i efekat zaštite i da dođe
do drugih, neželjenih posledica.

Pre mešanja pesticida proveriti da li se pesticidi mogu mešati. To se može proveriti u deklaraciji i uputstvu za primenu preparata.
Ako u deklaraciji i uputstvu za primenu preparata nije naznačeno u tom slučaju potrebno je uraditi test kompatibilnosti. Protiv zakona je mešati pesticide za koje je naznačeno da se ne smeju mešati.

Procedura mešanja je sledeća: 

 • Napuni se rezervoar do ¼ vodom
 • Zatim se dodaju preparati, jedan po jedan, i to: prvo čvrste formulacije – WP, DF, WDG, zatim tečne formulacije – SC, SL, zatim praškaste – S, SP, zatim ađuvanti i koncentrati za emulziju – EC.
 • Folijarna hraniva se dodaju na kraju.
 • Dopuniti rezervoar potrebnom količinom vode

Ako se upotrebljava voda koja je baznog araktera onda se folijarna hraniva dodaju na početku, dok se svi ostali tipovi formulacija dodaju po gore navedenom redosledu. Nikako ne smemo mešati sredstva jedno
sa drugim pa ih onda dodavati u prskalicu

Test kompatibilnosti se radi na sledeći način:

 • Napuni se tegla do ½ zapremine vodom ili drugim nosačem sa kojim se pesticid koristi (nafta, mineralno ulje)
 • Dodaju se iste količine oba preparata, jedan po jedan (prvo čvrste, pa tečne)
 • Tegla se protrese, ostavi da stoji 10-15 minuta i posmatra se reakcija.

Preparati nisu kompatibilni AKO SE ODVAJAJU SLOJEVI, AKO DOLAZI DO TALOŽENjA, AKO DOLAZI DO ZAGREVANjA TEGLE, AKO PRETERANO PENUŠAJU...

Preparati i pomoćna sredstva za zaštitu biljaka imaju visok udeo u troškovima savremene intenzivne poljoprivredne proizvodnje.

Veoma je važna sledljivost postupaka i operacija u cilju kvalitetnog vođenja zaštite biljaka. Izostanak neke od operacija ili nepravovremena reakcija u lancu zaštite dovodi do velikih problema i mogućeg
smanjenja prinosa.

http://www.polj.savetodavstvo.vojvodina.gov.rs/sites/default/files/Osnovno%20o%20PESTICIDIMA.pdf