Uslovi koriščenja

  • Sajt ZastitaVoca.rs je informativnog tipa sa ciljem olakšavanja pronalaženja preparata iste aktivne materije i sličnog dejstva koji koristi bazu podataka da iz nje izvede zaključak i predloži ga kao rešenje.
  • Sajt ZastitaVoca.rs nije komercijalni sajt i ne favorizuje ni jednog proizvođača
  • Korisnik sajta ne sme bespogovorno poslušati predloge sa sajta već ih koristiti kao preporuku, a podatke pre priskanja proveriti sa zaštitarom ili pročitati uputstvo preparata.
  • Sajt ZastitaVoca.rs nije ni u kom slučaju odgovoran za štetu koja može nastati korišćenjem preporuka sa sajta. Pre prskanja pročitajte uputstvo proizvođača.