Pratite nas

Saradnja?
[javascript protected email address]

Log in
Registracija

Laser 240 SC

Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Dow AgroSciences
Aktivna materija
Spinosad 240.00 g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija - SC
Opis

Laser 240 SC je najnoviji insekticid kompanije Dow AgroSciences za suzbijanje štetnih insekata koji pripadaju redovima leptira, dvokrilaca, resokrilaca i nekih tvrdokrilaca u zasadu vinove loze, krompiru i povrću. Aktivna materija spinosad je produkt fermentacije zemljišne bakterije Saccharopolyspora spinosa. Spinosad je u različitim formulacijama registrovan u više od 70 zemalja sveta i preko 100 različitih useva i zasada.

Delovanje

Laser 240 SC deluje kontaktno i digestivno.

Kontaktno deluje na sve razvojne faze štetočina. Jaja se moraju direktno isprskati, dok je za larve i ostale forme dovoljno da dođu u dodir sa tretiranom površinom. Veća efikasnost postiže se unošenjem u organizam štetočine jer je utrobna aktivnost Laser 240 SC 5 – 10 puta veća od kontaktne. Pri kontaktnom delovanju Laser 240 SC dostiže efikasnost standardnih sintetičkih insekticida, dok je kod digestivnog delovanja nadmoćan u odnosu sintetičke piretroide.

Laser 240 SC deluje preko nikotinskih receptora acetilholina, ali na potpuno nov način, drugačiji od svih do sada poznatih insekticida. Zbog potpuno novog načina delovanja (nije uočena pojava ukrštene rezistentnosti ni sa jednom od do sada poznatih grupa insekticida ) , Laser 240 SC je idealan za antirezistentni program.

Laser 240 SC se odlikuje izuzetno povoljnim toksikološkim svojstvima u odnosu na sisare, ptice i vodene organizme. Zbog izrazito malog ili zanemarljivog negativnog delovanja na korisne organizme, široko se primenjuje u programima integralne zaštite kao i u organskoj proizvodnji (u mnogim zemljama Laser 240 SC je na listi preparata koji se primenjuju u organskoj proizvodnji).

Karenca
3 dana - krastavca;, 14 dana - krompir i vinova loza.
Pakovanje
50 ml; 1l
Napomena

Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije.


Slični preparati

Preparati koji se potpuno poklapaju sa Laser 240 SC u aktivnoj materiji i količini

Proizvođač Preparat Formulacija
U našoj bazi ne postoji pesticid koji se potpuno poklapa sa Laser 240 SC sa obe aktivne materije

Preparati koji imaju istu aktivnu materiju kao Laser 240 SC, ali u različitim količinama

Proizvođač Preparat Formulacija Kolicina materije
U našoj bazi trenutno nema takvih preparata

Našli ste grešku na sajtu?

Ne oklevajte da je prijavite!

info@zastitavoca.rs ili

prijavite grešku