Pratite nas

Saradnja?
[javascript protected email address]

Log in
Registracija

Dithane DG NEO TEC

Klasa
Fungicidi
Proizvođač
Dow AgroSciences
Aktivna materija
Mankozeb 750.00 g/kg
Formulacija
Disperzibilne granule - DG
Opis

Koristi se za suzbijanje prouzrukovača pegavosti lista i čađave krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i prouzrukovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

Delovanje

Aktivna materija pripada grupi Ditiokarbamata. Fungicid nespecifičnog načina delovanja - na više mesta sprečava klijanje spora prouzrokovača bolesti. Deluje preventivno. Inhibira aktivnost enzima blokiranjem SH-grupe amino kiselina što nepovratno remeti razlaganje lipida i propustljivost ćelijskog zida tj. blokira disanje i proizvodnju ATP. Manokzeb je više od 45 godina jedan od vodećih fungicida u zaštiti bilja jer deluje na uzročnike bolesti iz sve četiri glavne grupe biljnih bolesti; ima izvanredne otpornosti na ispiranje padavinama; sadržaj cinka (Zn) i mangana (Mn), koji se nalaze u molekulu Mankozeba, pripomažu u procesu fotosinteze i boljoj ishrani biljke, što utiče i na bolji prinos.

Karenca
21 dan - jabuka; 42 dana - vinova loza.
Pakovanje
25g, 250g, 1kg, 20kg.
Napomena

Preparat Dithane DG NeoTec se može mešati sa preparatima na bazi Bakar-oksihlorida, Cimoksanila, Dimetomorfa i Propamokarbhidrohlorida. Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom, sumporno-krečnom čorbom, preparatima na bazi Propargita i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor, kao i sa preparatima jako kisele reakcije (Dimetoat, Monokrotofos, Heptenofos, Dihlorvos, Fosfamidon). 


Slični preparati

Preparati koji se potpuno poklapaju sa Dithane DG NEO TEC u aktivnoj materiji i količini

Proizvođač Preparat Formulacija
Chemical AgrosavaMankosav 75 WGVododisperzibilne granule WG
Indofil IndustriesManfil 75 WGVododisperzibilne granule WG
Indofil IndustriesNota 75 WGVododisperzibilne granule WG
AgroarmTitular 75 WDGVododisperzibilne granule WG
United PhosphorusPenncozeb WGVododisperzibilne granule WG

Preparati koji imaju istu aktivnu materiju kao Dithane DG NEO TEC, ali u različitim količinama

Proizvođač Preparat Formulacija Kolicina materije
Galenika-FitofarmacijaMankogal 80Kvašljivi prašak WPMankozeb 800.00 g/kg
Galenika-FitofarmacijaAlijansaKvašljivi prašak WPMankozeb 640.00 g/kg
Metalaksil-m 40.00 g/kg
Galenika-FitofarmacijaAkord plusVododisperzibilne granule WGTebukonazol 37.50 g/kg
Mankozeb 640.00 g/kg
BASFAcrobat MZ WGVodorastvorljivo prašivo za vlažno tretiranje semena SSMankozeb 600.00 g/kg
Dimetomorf 90.00 g/kg
SyngentaRidomil Gold MZ 68 WGVododisperzibilne granule WGMankozeb 640.00 g/kg
Metalaksil-m 40.00 g/kg
Chemical AgrosavaMankosav 80 WPKvašljivi prašak WPMankozeb 800.00 g/kg
Dow AgroSciencesDithane M 45Kvašljivi prašak WPMankozeb 800.00 g/kg
Pinus TKIPinozeb M45Kvašljivi prašak WPMankozeb 800.00 g/kg
Indofil ChemStar 80 WPKvašljivi prašak WPMankozeb 800.00 g/kg
Indofil IndustriesManfil 80 WPKvašljivi prašak WPMankozeb 800.00 g/kg
Isagro s.p.a.Fantic M WGVododisperzibilne granule WGMankozeb 650.00 g/kg
Benalaksil-M 40.00 g/kg
AgroarmPrevent 80 WPKvašljivi prašak WPMankozeb 800.00 g/kg
AgroarmSupernova 72 WPKvašljivi prašak WPMankozeb 640.00 g/kg
Metalaksil-m 80.00 g/kg

Našli ste grešku na sajtu?

Ne oklevajte da je prijavite!

info@zastitavoca.rs ili

prijavite grešku