Pratite nas

Saradnja?
[javascript protected email address]

Log in
Registracija

Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Chemical Agrosava
Aktivna materija
Piriproksifen 100.00 g/l
Formulacija
Emulzija ulje u vodi - EW
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Chemical Agrosava
Aktivna materija
Abamektin 18.00 g/l
Formulacija
Emulzija ulje u vodi - EW
Klasa
Fungicidi
Proizvođač
Chemical Agrosava
Aktivna materija
Fludioksonil 225.00 g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija - SC
Klasa
Fungicidi
Proizvođač
Chemical Agrosava
Aktivna materija
Mineralno ( parafinsko ) ulje 550.00 g/l, Bakar hidroksid 155.00 g/l
Formulacija
Suspoemulzija - SE
Klasa
Insekticidi, Akaricidi
Proizvođač
Chemical Agrosava
Aktivna materija
Bifentrin 100.00 g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju - EC
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Chemical Agrosava
Aktivna materija
Imidakloprid 200.00 g/l
Formulacija
Koncentrovani rastvor - SL
Klasa
Fungicidi
Proizvođač
Chemical Agrosava
Aktivna materija
Boskalid 500.00 g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija - SC
Klasa
Fungicidi
Proizvođač
Chemical Agrosava
Aktivna materija
Difenokonazol 250.00 g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju - EC
Klasa
Fungicidi
Proizvođač
Chemical Agrosava
Aktivna materija
Tifensulfuron - metil 500.00 g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija - SC
Klasa
Fungicidi
Proizvođač
Chemical Agrosava
Aktivna materija
Bakar hidroksid 368.50 g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija - SC
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Chemical Agrosava
Aktivna materija
Tiametoksam 240.00 g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija - SC
Klasa
Herbicidi
Proizvođač
Chemical Agrosava
Aktivna materija
Glifosat IPA 480.00 g/l
Formulacija
Koncentrovani rastvor - SL
Klasa
Fungicidi
Proizvođač
Chemical Agrosava
Aktivna materija
Piraklostrobin 250.00 g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju - EC
Klasa
Insekticidi, Akaricidi
Proizvođač
Chemical Agrosava
Aktivna materija
Abamektin 18.00 g/l
Formulacija
Emulzija ulje u vodi - EW
Klasa
Fungicidi
Proizvođač
Chemical Agrosava
Aktivna materija
Fluazinam 400.00 g/l, Metalaksil-m 200.00 g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju - EC

Našli ste grešku na sajtu?

Ne oklevajte da je prijavite!

info@zastitavoca.rs ili

prijavite grešku