Pratite nas

Saradnja?
[javascript protected email address]

Log in
Registracija

Klasa
Insekticidi, Akaricidi
Proizvođač
BASF
Aktivna materija
Dimetoat 400.00 g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju - EC
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Agrimatco
Aktivna materija
Bifentrin 100.00 g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju - EC
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Chemical Agrosava
Aktivna materija
Deltametrin 15.00 g/l
Formulacija
Emulzija ulje u vodi - EW
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija
Deltametrin 25.00 g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju - EC
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Chemical Agrosava
Aktivna materija
Deltametrin 25.00 g/l, Tiametoksam 200.00 g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija - SC
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Agromarket
Aktivna materija
Piriproksifen 100.00 g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju - EC
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Bayer
Aktivna materija
Deltametrin 10.00 g/l, Tiakloprid 100.00 g/l
Formulacija
Uljane disperzije - OD
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Adama
Aktivna materija
Hlorpirifos 480.00 g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju - EC
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija
Hlorpirifos 300.00 g/l
Formulacija
Emulzija ulje u vodi - EW
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija
Tebufenozid 240.00 g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija - SC
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Dow AgroSciences
Aktivna materija
Hlorpirifos 225.00 g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju - EC
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Belchim
Aktivna materija
Abamektin 18.00 g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju - EC
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Dow AgroSciences
Aktivna materija
Metoksifenozid 240.00 g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija - SC
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Nisso Schemical
Aktivna materija
Piridaben 200.00 g/kg
Formulacija
Kvašljivi prašak - WP
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Chemical Agrosava
Aktivna materija
Hlorpirifos 250.00 g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju - EC

Našli ste grešku na sajtu?

Ne oklevajte da je prijavite!

info@zastitavoca.rs ili

prijavite grešku