Pratite nas

Saradnja?
[javascript protected email address]

Log in
Registracija

Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Chemical Agrosava
Aktivna materija
Hlorpirifos 75.00 g/kg
Formulacija
Granule - GR
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Chemical Agrosava
Aktivna materija
Cipermetrin 50.00 g/l, Hlorpirifos 500.00 g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju - EC
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Bayer
Aktivna materija
Flupiradifuron 200.00 g/l
Formulacija
Koncentrovani rastvor - SL
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Agroarm
Aktivna materija
Tiametoksam 250.00 g/kg
Formulacija
Vododisperzibilne granule - WG
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Chemical Agrosava
Aktivna materija
Dimetoat 400.00 g/l
Formulacija
Koncentrovani rastvor - SL
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija
Bifentrin 100.00 g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju - EC
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Belchim
Aktivna materija
Flonikamid 500.00 g/kg
Formulacija
Vododisperzibilne granule - WG
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija
Acetamiprid 200.00 g/kg
Formulacija
Vodorastvorljivo prašivo - SP
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Chanda Cropchem
Aktivna materija
Indoksakarb 150.00 g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju - EC
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija
Emamektin benzoat 9.50 g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju - EC
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija
Etoksazol 110.00 g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija - SC
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
FMC
Aktivna materija
Gama-cihalotrin 60.00 g/l
Formulacija
Mikrokapsularna suspenzija - CS
Klasa
Insekticidi, Akaricidi
Proizvođač
Syngenta
Aktivna materija
Abamektin 18.00 g/l
Formulacija
Koncentrat za emulziju - EC
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Syngenta
Aktivna materija
Abamektin 18.00 g/l, Hlorantraniliprol 45.00 g/l
Formulacija
Koncentrovana suspenzija - SC
Klasa
Insekticidi
Proizvođač
Agrimatco
Aktivna materija
Acetamiprid 200.00 g/kg
Formulacija
Vodorastvorljivo prašivo - SP

Našli ste grešku na sajtu?

Ne oklevajte da je prijavite!

info@zastitavoca.rs ili

prijavite grešku