Pratite nas

Saradnja?
[javascript protected email address]

Log in
Registracija

Breskvin smotavac

Carstvo:
Animalia
Razdeo:
Klasa:
Insecta
Red:
Lepidoptera
Porodica:
Tortricidae
Rod:
Cydia
Latinsko ime:
Cydia molesta

Domaćini

pored breskve kao glavnog domaćina, Cydia molesta oštećuje i krušku, dunju, jabuku, kajsiju, šljivu.

Simptomi

Prva oštećenja se vide na mladim lastarima u vidu uvenuća i sušenja. Na plodovima se kasnije uočavaju simptomi uglavnom od larvi kasnijh generacija. Na plodovima se vidi smolotečina, na koju se naseljava gljiva čađavica, dok se na preseku ploda mogu videti hodnici u kojima se nalazi izmet.

Ciklus razvića

Cydia molesta prezimljava u stadijumu gusenice u svilenom kokonu smeštenom u pukotini kore stabla ili grane. Takođe može prezimeti u biljnim delovima na površini zemljišta.
Prelazak gusenice u lutku dešava se rano u proleće (u zavisnosti od temperature). Ako su vremenski uslovi povoljni, ženka polaže 100-200 jaja, najčešće na naličju lista. U zavisnosti od temperature period inkubacija traje 7-14 dana, a potom mlade larve ekloziraju i ulaze u vrh letorasta gde prave vertikalne hodnike. Zbog oštećenja, vrh letorasta se suši i na mestu ubušenja javlja se smolotočina. Do svog punog razvoja larva ošteti 2-4 letorasta.
Po završenom razvoju larva prelazi u lutku i u toku 7-15 dana izleću leptiri II generacije. Potpuni razvoj generacije, u zavisnosti od vremenskih uslova, traje oko mesec dana, pa tako štetočina ima 4-6 generacija. Optimalne temperature za razvoj su 20-30ºC i relativna vlažnost 70-80%. Ukoliko je srednja dnevna temperatura ispod 16ºC nema polaganja jaja. Obzirom da je let veoma razvučen, u toku čitave godine u istom voćnjaku možemo naći isprepletane sve razvojne stadijume štetočine.

Leptir je dug 6 mm sa rasponom krila 11-13 mm. Prednja krila su mrka sa kraćim i dužim pegicama i crticama tamno mrke i žute boje, a zadnja krila su čađavo-crna sa svetlijim resama. Noge i abdomen su srebrne boje.
Jaja su eliptična, dužine oko 1 mm. Nakon polaganja jaja su beličasta, a nekoliko dana kasnije postaju žućkasta.
Larve su različite boje u zavisnosti da li pripada zimskoj ili letnjoj generaciji štetočine. Letnja generacija je bledožuta sa ružičastom gornjom površinom a zimske mrkosiva. Na vrhu abdomena nalazi se izraštaj u vidu četkice, odrasla gusenica je duga 9-10 mm.

Zaštita

Izvori:

http://www.pisvojvodina.com

http://idtools.org

Pesticidi koje možete koristiti za prevenciju i lečenje

Kontaktni (preventivni) preparati na bazi aktivne materije Piriproksifen

Prskanje breskve

Primena: Pre ubušivanja prvih gusenica u plodove

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
AdamaLascarPiriproksifen
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaHarpunPiriproksifen
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgromarketPrincePiriproksifen
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgroarmNexiram 10 ECPiriproksifen
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana

Sistemični (preparati koji štite i leče) preparati na bazi aktivne materije Dimetoat

Prskanje breskve

Primena: u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta,

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
AgroarmDitox 40 ECDimetoat
400.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
Galenika-FitofarmacijaDimetogalDimetoat
400.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
BASFPerfekthionDimetoat
400.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan

Prskanje kajsije

Primena: u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta,

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
AgroarmDitox 40 ECDimetoat
400.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
Galenika-FitofarmacijaDimetogalDimetoat
400.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
BASFPerfekthionDimetoat
400.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan

Prskanje badema

Primena: u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Galenika-FitofarmacijaDimetogalDimetoat
400.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
BASFPerfekthionDimetoat
400.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
AgroarmDitox 40 ECDimetoat
400.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan

Našli ste grešku na sajtu?

Ne oklevajte da je prijavite!

info@zastitavoca.rs ili

prijavite grešku