Pratite nas

Saradnja?
[javascript protected email address]

Log in
Registracija

Štetočine voća

Latinski
Calepitrimerus vitis
Carstvo
Animalia
Napada: vinove loze
Kao posledica brojnih uboda mladih pupoljaka u razvoju, dolazi do pojave kržljastih lastara i stvaranja kratkih internodija. Pri jačem napadu, izbojak pocrni, osuši se , a iz spavajućih pupoljaka koji se nalaze ispod oštećenih dolazi do pojave više neplofnih izdanaka, tako ...
Latinski
Drosophila suzukii
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, kruške, breskve, vinove loze, maline, kupine, šljive
U Italiji vinska mušica ploda uzrokovala je štetu u vrednosti od 416.801 eura. U Španiji je u 2011. prvi put utvrđena šteta na jagodama, a na trešnjama, na nekim mestima i pojedinim varijetetima, zabeležena je i 100% šteta. U Francuskoj je ova ...
Latinski
Anarsia lineatella
Carstvo
Animalia
Napada: trešnje, breskve, šljive, badema
Prva generacija oštećuje letoraste i pupoljke, dok druga generacija oštećuje plodove. Prva oštećenja se mogu uočiti već u aprilu i maju, kada larve prve generacije počinju da se hrane u pupoljcima. Potom se uvlače u letoraste u kojima izaziva iste štete kao i larve ...
Latinski
Cydia molesta
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, kruške, breskve, kajsije, šljive, dunje, badema
Prva oštećenja se vide na mladim lastarima u vidu uvenuća i sušenja. Na plodovima se kasnije uočavaju simptomi uglavnom od larvi kasnijh generacija. Na plodovima se vidi smolotečina, na koju se naseljava gljiva čađavica, dok se na preseku ploda mogu videti hodnici u kojima se ...
Latinski
Myzus varians
Carstvo
Animalia
Napada: breskve, kajsije
Vaši žive na naličju lišća gde vrlo intenzivno sišu biljni sok što rezultira uvijanjem rubova lista prema dole tako da list poprimi izgled cigarete . Prema tom simptomu se ova vrsta najlakše razlikuje od vrste Mizus persicae .
Latinski
Byctiscus betulae
Carstvo
Animalia
Napada: kruške, vinove loze, šljive, lešnika
Latinski
Brachycadus persicae
Carstvo
Animalia
Napada: breskve, kajsije
Na korenju , vaši se zadržavaju u rašljama žila i na mlađim žilicama na kojima stvaraju zadebljanja i rak – rane , dok na nadzemnim delovima napadaju vrhove mladih lastara na kojima se lišće počinje slabo uvijati , da žuti i prevremeno otpadati dok kora lastara ...
Latinski
Myzus cerasi
Carstvo
Animalia
Napada: trešnje, višnje
Oštećenja se javljaju na vrhovima lastara i na lišću. Napadnuto lišće se uvija prema naličju, a lastari zaostaju u porastu. Zbog kratkih internodija ovakvi lastari ostavljaju izgled izgužvanog buketa lišća. Usled lučenja velike količine medne rose prisutni su ...
Latinski
Tetranychus urticae
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, trešnje, višnje, jagode, dunje
Koprivina grinja (Tetranychus urticae) redovna je štetočina u suvim i toplim godinama. Odrasla ženka je žute ili naranđžaste boje duga 0,6 mm s dve tamne pege na leđima. Štete izaziva sisanjem soka na listu i plodovima. Na listovima se najpre primećuju sitne beličaste pege. ...
Latinski
Panonychus ulmi
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, kruške, trešnje, višnje, breskve, kajsije, maline, kupine, šljive, dunje, mušmule, lešnika, oraha, šipurka, badema
Na dvogodišnjim granama, u račvama grana i pukotinama kore se nalaze crvena okrugla jaja veličine oko 0,15 milimetra. Kada se ispile na naličju listova se lupom mogu naći grinje crvene boje veličine 0,3 do 0,5 mm. Ishranom menjaju boju lista, ali to znači da su štete već uzele ...
Latinski
Hyphantria cunea
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, kruške, trešnje, višnje, breskve, kajsije, vinove loze, maline, kupine, jagode, šljive, dunje, mušmule, lešnika, aronije, oraha, šipurka, badema
U prve dve trećine vegetacije gusenica se hrani lišćem i mogu izazvati golobrst. Krajem vegetacije, pred zrenje, gusenice se hrane na površini ploda jabuke.Jaja su prekrivena dlačicama sa stomaka ženke i svetlo su zelene boje. Iz jaja se pile gusenice koje najpre skeletiraju ...
Latinski
Phyllocoptes gracilis
Carstvo
Animalia
Napada: maline
Simptomi se na listovima maline i kupine primećuju kao svetlozelene mrlje u početku ishrane, koje se kasnije šire, zahvataju veliki deo površine lista i dobijaju svetlozelenu do žutu boju. Karakteristično je podizanje lica lista u vidu mehurova i gubljenje maljavosti na naličju ...
Latinski
Lymantria dispar
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, kruške, trešnje, višnje, breskve, kajsije, šljive
Štete u šumarstvu su sušenje drveća, smanjenje prirasta i poremećaj u gazdovanju šumama. Štete u poljoprivredi su brst na raznim poljoprivrednim kulturama posebno u voćarstvu zbog smanjenja uroda i sušenja stabala. Pored ovih direktnih (ekonomskih) ...
Latinski
Anthonomus Pomorum
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke
Oštećuje cvet. Kada cvetanje zbog hladnog vremena dugo traje oštećuje veliki broj cvetova. Retko postoji potreba da se suzbija.Odrasli rilaš se hrani u cvetnim pupoljcima. Na mestima ishrane javlja se kapljica biljnog soka. Jaja su veoma sitna i nalaze se u neotvorenim ...
Latinski
Hyponomeuta malinellus
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, dunje
Jubučni moljac može da izazove golobrst, ali u voćnjacima u kojima se redovno koriste insekticidi nema potrebe da se posebno suzbija. Obično je zastupljenost ove šetočine mala, pa se zapreci mogu mehanički ukloniti.Nakon kretanja vegetacije, gusenice najpre izgrizaju pupoljke, pa ...
Latinski
Rhynchites Bacchus
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, kruške, trešnje, breskve, kajsije, šljive
Odrasli oblici su bronzanocrvene do ljubičaste boje s metalnim odsjajem. Leđna strana im je prekrivena smećkastim dlačicama. Imaju dugo rilo. Bez rila dugi su 6,5 do 9 mm. Ticala im završavaju zadebljanjima. Čvrst pokrov, koji prekriva zadnja krila (elytra), je duži nego širi. ...
Latinski
Hoplocampa testudinea
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, dunje
Populacija H. testudinea najčešće nije velika, pa ni štete nisu značajne. Ipak, u uslovima sušnog i toplog proleća može da se poveća tako da su i štete izraženije. Deo oštećenih plodova obično gubi samo na kvalitetu. Plodovi u kojima je oštećena ...
Latinski
Cydia pomonella
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, kruške, trešnje, breskve, kajsije, šljive, dunje, mušmule, oraha, šipurka
Ženka polaže jaja na plodove ili blizu njih na grane i listove. Gusenica se ubušuje u plodove i ide ka semenoj kućici, buši hodnik u plodu. Na mestu ubušivanja u plod, gusenica izbacuje crvenkasti izmet. Nakon razvoja gusenice se spuštaju na zemlju i ulutkavaju se.
Latinski
Anthonomus rubi
Carstvo
Animalia
Napada: maline, jagode
Spada u grupu najstarijih štetočina baštenske jagode i maline. Štete pričinjavaju samo odrasli insekti hraneći se na mladom lišću i cvetovima, u verme kopulacije i polaganja jaja.Štetu pravi polaganjem jaja u cvetove i isisavanjem sokova koji se postepeno ...
Latinski
Otiorhynchus ovatus
Carstvo
Animalia
Napada: jagode
Latinski
Chaetosiphon fragaefolii
Carstvo
Animalia
Napada: jagode
Napada mlado lišće i peteljke koje su obilno prekrivene mednom rosom. No najviše je nepoželjna jer prenosi više vrsta virusa jagode (SYEV, SCV, SMV).
Latinski
Quadraspidiotus perniciosus
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke
Vaši sišu sokove i iscrpljuju biljke. Najpre se suše vrhovi grana, a kasnije i deblje grane. Ako se vaši rano pričvrste za plod, on ostaje mali i lošeg ukusa. Na velikim plodovima nastaju crveni oreoli oko mesta pričvršćivanja. Na deblu, granama i ...
Latinski
Hoplocampa brevis
Carstvo
Animalia
Napada: kruške
Pagusenice se ubušuju u plodić obično pa to mesto pocrni. U plod ulaze direktno pa na površini ploda nema hodnika . Nakon ulaza kreće se prema središtu ploda i izgriza semenke . Može napasti i drugi plod . Šteta se ogleda u prevremenom opadanju plodova .
Latinski
Curculio nucum
Carstvo
Animalia
Napada: lešnika
Najpre odrasli oblici prave štete na lišću koje izgrizaju praveći pri tom male rupe, a posebno bušeći mlade tek zametnute plodove koji otpadaju. Tako oštećene plodove napadaju i razne gljivice. U plodovima se razvija larva koja izgriza jezgro ploda i puni plod ...
Latinski
Dysaphis devecta
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, dunje
Listovi se uvijaju i deformišu čime se smanjuje lisna površina. Lučenje medne rose stvara uslove za razvoj čađavica. Ponekad se javljaju oštećenja na plodu, ali se oni ne defomišu. Vektor je virusa.Zimska jaja su crna, nalaze se u pukotinama grana i kore drveta. ...
Latinski
Phorodon humuli
Carstvo
Animalia
Napada: šljive
Beskrilne vaši duge do 2 mm, najpre bledo, a kasnije otvoreno zelene boje. Telo krilatih oblika nešto je manje i tamnozelene boje. Ova vrsta, pored pregljeva, ubraja se u najvažnije štetočine hmeija. U primarne, osnovne, domaćine spadaju razne vrste šljiva na kojima ...
Latinski
Melolontha melolontha
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, kruške, trešnje, višnje, breskve, kajsije, vinove loze, maline, kupine, jagode, šljive, dunje, mušmule, lešnika, aronije, oraha, šipurka
Majski gundelj (Melolontha melolontha) je štetni insekt poznat takođe pod nazivima hrušt, majska buba, čelebugar i običan gundelj. Odrasla forma ovog insekta oštećuje nadzemne delove biljke jedući pre svega lišće, dok su larve u zemlji i one se hrane podzemnim ...
Latinski
Aphis forbesi
Carstvo
Animalia
Napada: maline, kupine, jagode
Ekonomski značajna na jagodama. Preneta iz amerike, a prisutna je i kod nas. Suživot sa mravima na zavidnom nivou – mravi grade humke od zemlje radi zaštite i stvaranja povoljnih uslova za život vaši (zaklon od svetlosti – lišće postaje etiolirano i pogodnije za ...
Latinski
Aphis idaei
Carstvo
Animalia
Napada: maline, kupine, jagode
Mala malinina vaš (Aphis idaei) je štetni insekt poznat i pod nazivom mala zelena uš ili mala zelena lisna vaš. Ovaj insekt se može naći samo na malinama. Velika štetočina na malini koja siše biljne sokove iz lišća, koje se nakon toga kovrdža. ...
Latinski
Leucoptera scitella
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, kruške, trešnje, višnje, šljive, dunje
Štete na jabuci prouzrokuje već i prva generacija, ali je druga mnogo štetnija. Može da dovede do prevremenog opadanja lišća u avgustu. Na površini lista obrazuje mine okruglastog oblika veličine od 1-2 mm, pa do 20 mm. Izmet gusenice se vidi spiralno poređeno u ...
Latinski
Lyonetia clerkella
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, kruške, trešnje, višnje, breskve, kajsije, šljive, dunje
Štetna gusenica. U slučajevima teških zaraza , gusenice koje žive između 2 epiderma lista mogu uzrokovati gotovo potpunu osutost stabala što rezultira smanjenom rodnošću i potencijalnom proizvodnjom voća za budućnost .
Latinski
Psylla pyri
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, kruške, dunje
Na biljkama se manifestuju primarne i sekundarne štete.Primarne štete su posledica direktnog prisustva i isisavanja sokova iz biljnih organa, pri čemu dolazi do deformacije listova, plodova, a kasnije i do nekroze pupoljaka i listova.Sekundarne štete su posledica izlučivanja ...
Latinski
Dysaphis plantaginea
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, dunje
Najveće štete nastaju od pljuvačke vaši zbog koje plodovi ostaju sitni ili menjaju karakterističan oblik. Listovi se deformišu, a grane se usled ishrane krive. Na listovima i plodovima se javljaju gljive čađavice.Zimska jaja su crne boje, dužine oko pola milimetra. Nalaze ...
Latinski
Dysaphis pyri
Carstvo
Animalia
Napada: kruške
Prva generacija sisanjem oštećuje uglavnom samo vršno lišće. Napadnuto lišće žuti i kovrdža se. Vaši obilno izlučuju mednu rosu što uzrokuje prekrivanje lišća gljivičnim oboljenjima što naglo zaustavlja rast.
Latinski
Lobesia botrana
Carstvo
Animalia
Napada: vinove loze
Grožđani moljci jače napadaju vinograde u kojima je provetrenost slaba zbog gustine zasada, prevelike bujnosti, smera redova i slično Iz tog razloga i sve agrotehničke mere koje pogoduju strujanju vazduha u zasadu smanjuju napad moljca.Gusenice prve generacije se lako zapažaju na cvetovima. ...
Latinski
Tropinota hirta
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, kruške, trešnje, višnje, breskve, kajsije, vinove loze, maline, kupine, jagode, šljive, dunje, mušmule, lešnika, aronije, oraha, šipurka
Oštećuje cvetove, tako da se plod uopšte ne formira. Kada je cvetanje razvučeno, može u potpunosti da uništi sve cvetove. Ipak, najčešće pravi ograničene štete na cvetovima koji se nalaze u rubnim redovima.Odrasli insekti se nalaze na pupoljcima i cvetovima, ...
Latinski
Rhagoletis cerasi
Carstvo
Animalia
Napada: trešnje, višnje
Trešnjina muva napada plodove, tokom berbe trešnje i višnje, među zrelim plodovima, mogu se naći i plodovi koji nisu za tržište, jer se u njima nalaze ubušene larvice trešnjine muve. Prouzrokuje loš kvalitet plodova trešnje i manju količinu ...
Latinski
Amphorophora idaei
Carstvo
Animalia
Napada: maline, kupine, jagode
Prenosnik je i više vrsta virusa kao što su virus mozaika maline, uvenuće lista maline i neke druge. Treba spomenuti da se napadnuto lišće ne kovrdža kao u slučaju napada male malinin lisne vaši.
Latinski
Ceratitis capitata
Carstvo
Animalia
Napada: kruške, breskve
Kod nas najveću sklonost ima prema breskvi, ali napada i kruške, smokve i drugo voće. Napada plodove. Štete prouzrokovane ovom štetočinom mogu biti značajne , posebno u letnjim mesecima i na jesen . Zarazu uočavamo na plodovima u obliku mrlje koja okružuje mesto uboda za ...
Latinski
Myzus persicae
Carstvo
Animalia
Napada: breskve
Vaši žive na biljkama čijim se sokovima hrane i pritom pričinjavaju štete. Kolonije ovih štetočina se fiksiraju na naličju lišća i vrhovima mladih lastara. Napadnuto lišće se blago uvija, lastari zaostaju u porastu.
Latinski
Aphis pomi
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, kruške, višnje, šljive, mušmule, šipurka
Masovna pojava iscrpljuje biljke, deformiše nov porast koji će doneti rod naredne godine. Mogu da prenose viruse. Gljive čađavice smanjuju lisnu masu i tržišnu vrednost plodova.Odrasle vaši i larve se hrane na vršnom mladom lišću.. Zelene su boje. Lisće se ...
Latinski
Grapholita funebrana
Carstvo
Animalia
Napada: trešnje, višnje, breskve, kajsije, šljive
Najštetniji stadijum pomenute štetočine šljive je larva, koja nanosi ogromne štete u uslovima prenamnoženosti, do kojih ne retko dolazi u povoljnim klimatskim uslovima. Leptiri I generacije polažu jaja u mlade plodove posle precvetavanja, kada plodovi dostignu ...
Latinski
Hyalopterus pruni
Carstvo
Animalia
Napada: šljive, badema
Vaši se javljaju na naličju lista, u kolonijama, telo im je prekriveno brašnavim, voštanim izlučevinama. Napadnuto lišće nije deformisano, ali lako opada. Kao i sve vaši, intenzivno luče mednu rosu, i na tim mestima se naseljavaju gljive čađavice. Kritičan ...
Latinski
Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava
Carstvo
Animalia
Napada: šljive
Oštećeni plodovi se vrlo lako prepoznaju po crnim tačkicama. Pojava osica se registruje po rezu i podignutoj pokožici gde se obrazuje zadebljnje ispod koga je smešteno jaje. Nakon piljenja larve promene četiri do pet plodova koji opadnu. Na nekim se iz rupice pojavljuje kapljica ...
Latinski
Brachycaudus helichrysi
Carstvo
Animalia
Napada: šljive
Pri napadu na šljivu izazviva veoma jako kovrdžanje lišća, prenosi petnaestak virusa, za šljivu najznačajniji virus šarke šljive.
Latinski
Lecanium corni
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, vinove loze, šljive
Rasprostranjena je u svim rejonima, gde se gaji šljiva. Prezimljujući stadjium se prepoznaje po crvenoj boji sa donje strane nižih grana i na stablu. Nakon fiksiranja u proleće larve gube crvenu boju i dobijaju svetlo-smeđu i luče velike količine medne rose, a kasnije dobijaju smeđe- ...
Latinski
Eupoecilia ambiguella
Carstvo
Animalia
Napada: vinove loze
Prvenstveno napada vinovu lozu, ali može se pojaviti i na glogu, jorgovanu i lucerki. Obično se javlja sa sivim grozdovim smotavcem. Gusenice se hrane cvetnim pupoljcima i prouzrokuju slične štete kao sivi grozdov smotavac. Odrasle gusenice ispredaju beli kokon na grozdu ili pod korom. ...

Našli ste grešku na sajtu?

Ne oklevajte da je prijavite!

info@zastitavoca.rs ili

prijavite grešku