Pratite nas

Saradnja?
[javascript protected email address]

Log in
Registracija

Moniloza

Carstvo:
Fungi
Razdeo:
Ascomycota
Klasa:
Hyphomycetes
Red:
Hyphales
Porodica:
Moniliaceae
Rod:
Monilia
Latinsko ime:
Monilia laxa

Domaćini

spada u vrlo štetna oboljenja koštičavog voća. Najčešće se javlja na osetljivim sortama višanja, kajsija i šljiva i uzrokuje masovno propadanje cvetova i grančica, zbog čega prinos biva značajno umanjen.

Simptomi

Simptomi bolesti se ispoljavaju na cvetovima, lastarima, grančicama i plodovima. Cvetovi - zaraženi cvetovi postaju mrko-sive boje, uginjavaju, suše se i otpadaju. Na tim cvetovima dolazi do formiranja micelijske navlake i reproduktivnih organa gljive tj. konidija. U povoljnim uslovima konidije prodiru iz cvetova u grančice uzrokujući njihovo sušenje.
Plodovi su najpodložniji napadu u vreme zrenja, transporta i čuvanja. Na pokožici ploda dolazi do formiranja mrke pege koja se širi po čitavom plodu, ubrzo čitav plod truli i dobija čvrstu konzistenciju. Ovakvi plodovi tkz. mumije služe parazitu za prezimljavanje, i u proleće u doba cvetanja na tim mumijama dolazi do obrazovanja konidija, a njihovo masovnije obrazovanje se lako prepoznaje po koncentričnim krugovima koji se jasno uočavaju na takvim plodovima. Konidije nastale na mumijama se rasejavaju i vrše primarne infekcije cvetova.

Ciklus razvića

U ciklusu razvoja M. laxa su prisutne micelije i mumije (mumuficirani plodovi), kao vegetativni organi i apotecije sa askusima kao generativni organi gljive. Primarnu infekciju izazivaju konidije koje se obrazuju na mumificiranim plodovima, ovakve plodove lako uočavamo u voćnjacima tokom zime jer se zadržavaju na krošnji voćaka, konidije se stvaraju i na mumijama koje nalazimo na tlu voćnjaka ili na suvim otpalim granama. U nekim slučajevima zarazu mogu uzrokovati i askospore nastale u apotecijama koje se stvaraju na sklerocijama, mada se smatra da su konidije glavni izvor inokuluma, kako za primarne, tako i za sekundarne zaraze. Mumuficrani plodovi gljivi služe za prezimljvanje. U proleće konidije obrazovane na mumificiranim plodovima dospevaju do cvetova, pa zatim i do grančica (putem vazduha, insekata, kišnim kapima) i uzrokuju njihove sušenje i otpadanje. U doba zrenja dolazi do infekcije plodova koji trule i mumificiraju se, i na taj način dolazi do stvaranja novih mumija spremnih za prezimljavanje parazita. Oštećeni plodovi od insekata, insolacije, hemikalija i drugih faktora, doprinose intenzivnijem napadu patogena.

Jastučasta micelija, koja se u proleće obrazuje na zaraženim biljnim delovima, sastoji se od konidija limunastog ili ovalnog oblika, koje su povezane u lancima. Konidije su dugačke od 17-25 µm, a široke od 10-15 µm. Apotecije se obrazuju u polnom ciklusu gljive i predstavljaju flašasta plodonosna tela na kojima se obrazuju askusi sa askosporama. Askusi, koji su cilindričnog oblika sa zadebljanim vrhom, sadrže po 8 jednoćelijskih askospora poređanih u jednom redu. Askospore su elipsoidnog oblika, dužine 6,2–17,5 µm i 3,7-10 µm širine. Askospore takođe predstavljaju izvor zaraze.

Zaštita

Izvori:

http://www.pisvojvodina.com

http://vocarskisavetnik.com

http://www.niskoselo.com

http://www.zdravasrbija.com

 

Pesticidi koje možete koristiti za prevenciju i lečenje

Kontaktni (preventivni) preparati na bazi aktivne materije Iprodion

Prskanje višnje

Primena: prvo tretiranje u fazi belih balona- kokica i drugo u fazi cvetanja

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Galenika-FitofarmacijaDional 500 SCIprodion
500.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača14 dana

Prskanje breskve

Primena: tretiranjem plodova pred berbu, tokom zrenja (BBCH 83 – 87)

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Galenika-FitofarmacijaDional 500 SCIprodion
500.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača14 dana

Prskanje kajsije

Primena: tretiranjem plodova pred berbu, tokom zrenja (BBCH 83 – 87)

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Galenika-FitofarmacijaDional 500 SCIprodion
500.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača14 dana

Sistemični (preparati koji štite i leče) preparati na bazi aktivne materije Ciprodinil

Prskanje višnje

Primena: Tretiranjem od fenofaze cvetnog balona do punog cvetanja (faze 59-65/67 BBCH skale)

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Galenika-FitofarmacijaNeonCiprodinil
300.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača14 dana
AgroarmCalcio 75 WGCiprodinil
750.00 g/kg
Proverite na sajtu proizvođača14 dana
AdamaCiprodexCiprodinil
300.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača14 dana
SyngentaChorus 75 WGCiprodinil
750.00 g/kg
Proverite na sajtu proizvođača14 dana
AgromarketCormaxCiprodinil
750.00 g/kg
Proverite na sajtu proizvođača14 dana

Prskanje višnje

Primena: Preventivno, pre ostvarenja uslova za zarazu, od pojave cvetnog balona (bele koke) do završetka cvetanja (59-69 BBCH skale)

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Galenika-FitofarmacijaNeonCiprodinil
300.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača14 dana
AdamaCiprodexCiprodinil
300.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača14 dana
SyngentaChorus 75 WGCiprodinil
750.00 g/kg
Proverite na sajtu proizvođača14 dana
AgromarketCormaxCiprodinil
750.00 g/kg
Proverite na sajtu proizvođača14 dana
AgroarmCalcio 75 WGCiprodinil
750.00 g/kg
Proverite na sajtu proizvođača14 dana

Sistemični (preparati koji štite i leče) preparati na bazi aktivne materije Difenokonazol

Prskanje višnje

Primena: tretiranjem tokom vegetacije i to od fenofaze cvetnih balona (faza 59 BBCH skale) , do feno faze punog cvetanja (faza 65/67 BBCH skale)

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
AgromarketSiguraDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaObezbeđen vremenom primene
AgroarmVegas 250 ECDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaObezbeđen vremenom primene
AgromarketHemokonazol 250 ECDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaObezbeđen vremenom primene
BiesterfeldVentorDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaObezbeđen vremenom primene
SyngentaScore 250 ECDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaObezbeđen vremenom primene
Chemical AgrosavaDifferent 250 ECDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaObezbeđen vremenom primene
Chanda CropchemAmbasadorDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaObezbeđen vremenom primene
Galenika-FitofarmacijaSekvencaDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaObezbeđen vremenom primene

Prskanje šljive

Primena: tretiranjem tokom vegetacije i to od fenofaze cvetnih balona (faza 59 BBCH skale) , do feno faze punog cvetanja (faza 65/67 BBCH skale)

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
BiesterfeldVentorDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaObezbeđen vremenom primene
Chemical AgrosavaDifferent 250 ECDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaObezbeđen vremenom primene
Galenika-FitofarmacijaSekvencaDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaObezbeđen vremenom primene
SyngentaScore 250 ECDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaObezbeđen vremenom primene
AgromarketHemokonazol 250 ECDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaObezbeđen vremenom primene
Chanda CropchemAmbasadorDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaObezbeđen vremenom primene
AgroarmVegas 250 ECDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaObezbeđen vremenom primene
AgromarketSiguraDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaObezbeđen vremenom primene

Sistemični (preparati koji štite i leče) preparati na bazi aktivne materije Tebukonazol

Prskanje višnje

Primena: od fenofaze cvetnog balona (faza 59 BBCH-skale) do punog cvetanja (faza 65/67 BBCH-skale) ili početkom cvetanja (faze 61-63 BBCH- skale), ukoliko se tretira samo jednom.

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
AgroarmOligosan 25 - ECTebukonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
NufarmMystik 250 ECTebukonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
Galenika-FitofarmacijaAkordTebukonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan

Prskanje šljive

Primena: od fenofaze cvetnog balona (faza 59 BBCH-skale) do punog cvetanja (faza 65/67 BBCH-skale) ili početkom cvetanja (faze 61-63 BBCH- skale), ukoliko se tretira samo jednom.

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
AgroarmOligosan 25 - ECTebukonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
Galenika-FitofarmacijaAkordTebukonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
NufarmMystik 250 ECTebukonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan

Sistemični (preparati koji štite i leče) preparati na bazi aktivne materije Tiofanat - metil

Prskanje višnje

Primena: tretiranjem u fazi od početka cvetanja pa do precvetavanja

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
AgroarmPrunus 450 SCTiofanat - metil
450.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaObezbeđen vremenom primene
Galenika-FitofarmacijaGalofungin TTiofanat - metil
450.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaObezbeđen vremenom primene

Našli ste grešku na sajtu?

Ne oklevajte da je prijavite!

info@zastitavoca.rs ili

prijavite grešku