Pratite nas

Saradnja?
[javascript protected email address]

Log in
Registracija

Bolesti voća

Latinski
Alternaria mali
Carstvo
Fungi
Napada: jabuke, dunje
Simptomi : U početku na zaraženom lišću se uočavaju sitne, ovalne pege, ljubičaste do crne boje, veličine 1,5-5 mm u prečniku, sa obodom ljubičasto-smeđe boje. Sa napretkom oboljenja može doći do spajanja pega ili do njihovog uvećavanja kada poprimaju nepravilan oblik ili izgled ...
Latinski
Erwinia amylovora
Carstvo
Bacteria
Napada: jabuke, kruške, dunje, mušmule
Patogen napada sve delove voćaka: cvet, plod, letoraste, deblje grane, deblo pa čak i koren.CVET - rano u proleće već posle 2-3 nedelje od otvaranja cvetova uočava se pojava mrke, a potom crne boje cvetova. U početku su cvetovi vlažni i venu, a potom se suše i izumiru.LIST - sa cveta ...
Latinski
Phomopsis viticola
Carstvo
Fungi
Napada: jabuke, kruške, vinove loze, šljive, oraha
Na mladim lastarima, peteljkama lista i grozda i ogrozdini ispoljavaju se najpre hlorotične pege sa tamnim centrom. Pege se povećavaju i međusobno spajaju. Obolelo tkivo tamni i na kraju pocrni. Na osnovi lastara pojavljuju se tamne do crne i ugnute pege i crtice. Najčešće ...
Latinski
Pseudopeziza tracheiphila
Carstvo
Fungi
Napada: vinove loze
Listovi su jedini organ na kojem se pojavljuju simptomi. Pseudopeziza tracheiphila napada listove ulazeći svojim micelijem u provodne snopove i onemogućava normalan tok sokova u njima. Zbog nedostatka vode, tkivo lista između žila se suši i odumire pa nastaju karakteristične pege, ...
Latinski
Gloeosporium spp.
Carstvo
Fungi
Napada: jabuke
Simptomi ovog oboljenja nastaju posle nekoliko meseci lagerovanja, na pokožici ploda u vidu jedne ili više svetlih do tamnomrkih okruglih i mekih pega u čijoj sredini se obično nalazi lenticela. Izazivači ove truleži su gljivice Gleosporium album Osterw.,G. fructigenum Berk i dr. ...
Latinski
Taphrina deformans
Carstvo
Fungi
Napada: breskve, kajsije
Taphrina deformans se razvija na svim zeljastim delovima breskve: lišću, mladarima, cvetu i plodu.List - najozbiljnije posledice su na lišću koje je zaraženo odmah po oslobađanju iz pupoljaka. Simptomi se javljaju oko mesec dana posle ostvarene infekcije. Liska može biti ...
Latinski
Venturia pyrina
Carstvo
Fungi
Napada: kruške
Krastavost ili fuzikladij kruške ekonomski je izuzetno važna bolest jer stvara najveće teškoće proizvođačima ove voćne vrste. Rasprostranjena je po cijelom svijetu, ali veće probleme stvara u Europi i Japanu. Sorte osjetljivije na krastavost mogu pretrpjeti čak 100% gubitka ...
Latinski
Didymella applanata
Carstvo
Fungi
Napada: maline, kupine
Prvi simptomi bolesti se, u našim uslovima, uočavaju krajem juna i u julu mesecu na lišću mladih, jednogodišnjih izdanaka. Najpre se javljaju sitne mrke pege sa mrkožutim obodom na ivicama lišća odakle se šire ka glavnom lisnom nervu.Usled zaraze dolazi do ...
Latinski
Monilia laxa
Carstvo
Fungi
Napada: jabuke, kruške, trešnje, višnje, breskve, kajsije, šljive, dunje
Simptomi bolesti se ispoljavaju na cvetovima, lastarima, grančicama i plodovima. Cvetovi - zaraženi cvetovi postaju mrko-sive boje, uginjavaju, suše se i otpadaju. Na tim cvetovima dolazi do formiranja micelijske navlake i reproduktivnih organa gljive tj. konidija. U povoljnim uslovima ...
Latinski
Blumeriella jaapii
Carstvo
Fungi
Napada: trešnje, višnje
Ova gljiva najkarakterističnije promene izaziva na obolelom lišću. Na grančicama i plodovima simptomi se retko javljaju. Na lišću se prvi znaci bolesti javljaju obično u prvoj dekadi maja, a katkad i znatno kasnije. U početku pege su malobrojne i sitne, okruglaste ili ...
Latinski
Mycosphaerella fragaria
Carstvo
Fungi
Napada: jagode
Simptomi se javljaju na listovima i vrlo retko na plodovima. Na lišću se javljaju pravilno okrugle pege promera 2 do 5 mm. Odvojene su od zdravog dela lista crvenkastosmeđim ili ljubičastim do purpurnim rubom, dok boja u sredini pege zavisi od starosti lišća. Na mladom ...
Latinski
Podosphaera leucotricha
Carstvo
Fungi
Napada: jabuke, kruške, dunje, mušmule
Napada list, mladare, cvet i plodove jabuke. Razvija se na svim zelenim delovima stvarajući karakterističnu brašnastu belosivu navlaku. Prema simptomima oboljenje se manifestuje u dva različita tipa:- “beli mladari” - razvijeni iz zaraženih pupoljaka, potpuno pokriveni belom ...
Latinski
Uncinula necator
Carstvo
Fungi
Napada: vinove loze
Pepelnica može inficirati sve zelene organe (lišće, peteljke, mladare, cvasti, peteljke grozda, bobice). Hranjive materije apsorbuje samo iz epidermalnih ćelija, a površinsku miceliju s konidioforima i konidijama (oidijama) daje napadnutim organima karakterističnu pepeljastu ...
Latinski
Plasmopara viticola
Carstvo
Fungi
Napada: vinove loze
Plamenjača vinove loze napada sve zelene delove vinove loze: lišće, mladare, cvet i cvasti, peteljke, mlade bobice i vitice.Na lišću – se simptomi bolesti najpre poljavljuju u proleće u obliku žućkastih pega, koje opažamo na licu lista u različitim veličinama i nejasnim ...
Latinski
Polystigma rubrum
Carstvo
Fungi
Napada: šljive
Plamenjaču šljive prouzrokuje gljiva Polystigma rubrum. Bolest se javlja isključivo na listu. Na njemu se obrazuju pege različite veličine koje se međusobno spajaju,a ponekad prekriju i celu lisnu površinu. Pege su sa lica lista malo ispupčene,a sa naličja udubljene. U ...
Latinski
Septocyta ruborum
Carstvo
Fungi
Napada: kupine
Latinski
Phragmidium violaceum
Carstvo
Fungi
Napada: maline, kupine
Latinski
Botrytis cinerea
Carstvo
Fungi
Napada: jabuke, kruške, vinove loze
Latinski
Sphaerulina rubi
Carstvo
Fungi
Napada: maline
Simptomi ovog oboljenja ispoljavaju se na naličju lišća, obično leti, u vidu sitnih (15 mm) pega kružnog oblika. Pege se proširuju i spajaju kako vegetacija odmiče. Veoma intenzivne infekcije mogu dovesti do potpunog opadanja lišća. Simptomi se najpre javljaju na ...
Latinski
Leptosphaeria coniothyrium
Carstvo
Fungi
Napada: maline, kupine
Sušenje izdanaka ogleda se u slabijem rastu pojedinih ili svih rodnih bočnih izdanaka, a praćeno je uvenućem lišća oko nekrotičnih pega. Mrke, odnosno purpurne lezije pojavljuju se na glavnom izdanku, i mogu se proširiti za nekoliko centimetara.Pupoljci iznad lezija ...
Latinski
Monilia fructigena
Carstvo
Fungi
Napada: jabuke, kruške, trešnje, višnje, breskve, kajsije, šljive, dunje, mušmule
Plodovi mogu biti zaraženi od faze zametanja do faze berbe, ai kasnije u skladištu. Na mestu zaraze, što je najčešće kožica jabuka ili krušaka, pojavljuju se najpre zelenkastožute a kasnije svetlosmeđe koncentrične pege koje se brzo povećavaju i zahvataju veći ...
Latinski
Penicillium expansum
Carstvo
Fungi
Napada: jabuke
Zelena plesan jabuke je oboljenje koje prouzrokuje gljiva Penicillium expansum i često je prisutno na uskladištenim plodovima. Ovo je sa ekonomskog aspekta najznačajnije oboljenje jabuke koje se javlja na plodovima nakon berbe. U literaturi se još naziva i meka trulež plodova ...
Latinski
Venturia ineaqualis
Carstvo
Fungi
Napada: jabuke, kruške, dunje
Napada list, cvet i plodove.Infekcije lista nastaju čim se mlado lišće pojavi iz pupoljka. Svetlo smeđe i maslinasto mrke pege se pojavljuju na listu i na lisnim drškama. Kasnije pege dobijaju zagasitiju boju. Mlado zaraženo lišće se kod jakog napada uvija i opada, a kod ...
Latinski
Stigmina carpophila
Carstvo
Fungi
Napada: trešnje, višnje, breskve, kajsije, šljive, badema
Simptomi bolesti se javljaju na lišću, plodovima i mladarima. Na lišću se uočavaju sitne (3-10 mm) okrugle i crvenkaste pege, oivičene jednom zagasitom linijom i hlorotičnim oreolom. U okviru pega lisno tkivo izumire, suši se i ispada, zbog čega lišće postaje ...
Latinski
Kuehneola uredinis
Carstvo
Fungi
Napada: kupine
Najočitiji simptomi nastaju na izdancima. Tokom zime i ranog proljeća na izdancima se mogu primetiti nabrekline na kori nešto tamnije ljubičaste boje. Na tim mestima u aprilu i maju kora počinje pucati. Pukotine su eliptičnog oblika i dužine 3 do 5 mm. U pukotinama nastaju uredosorusi ...

Našli ste grešku na sajtu?

Ne oklevajte da je prijavite!

info@zastitavoca.rs ili

prijavite grešku