Pratite nas

Saradnja?
[javascript protected email address]

Log in
Registracija

Eriofidna grinja lista maline

Carstvo:
Animalia
Razdeo:
Arthropoda
Klasa:
Arachnida
Red:
Acari
Porodica:
Eriophyidae
Rod:
Phyllocoptes
Latinsko ime:
Phyllocoptes gracilis

Domaćini

Simptomi

Simptomi se na listovima maline i kupine primećuju kao svetlozelene mrlje u početku ishrane, koje se kasnije šire, zahvataju veliki deo površine lista i dobijaju svetlozelenu do žutu boju. Karakteristično je podizanje lica lista u vidu mehurova i gubljenje maljavosti na naličju lista, što se dešava pri jakom napadu. Mladi listovi se kovrdžaju, a vršni izbojci se suše. Žutilo listova se često meša sa simptomima virusnih oboljenja, te se zbog ovog a i drugih razloga, ne pristupa suzbijanju grinje upotrebom hemijskih jedinjenja. Ova pogrešna dijagnoza može dovesti do prevremenog uništenja plantaže.

Ciklus razvića

Eriofidna grinja lista – Ph. gracilis se javlja u mnogim uzgojnim regionima maline u svetu, od pacifičke obale na zapadu, preko Britanije i kontinentalne Evrope, do Urala na istoku. Kod nas predstavlja čestu pojavu u zasadima. U svim najvažnijim proizvodnim područjima maline u okolini Valjeva, Arilja i Čačka prisutni su jak populacioni pritisak i veoma izraženi simptomi napada grinje. Domaćini grinje su divlje i pitome vrste maline, kupine i neki hibridi jagodastog voća.
Malinina grinja, kao i ostale vrste eriofida, ima dve morfološki različite forme, prezimljujuća i letnja. Odrasle jedinke prezimljavaju na jednogodišnjim lastarima, dok u toku vegetacionog perioda, na naličju lista, grinja obrazuje više generacija.
Prezimljavaju ženke koje se nazivaju deutogine, u pupupoljcima između ljuspastih listića, u pazuhu pupoljaka iz kojih će se razviti jednogodišnji izdanci, u ožiljcima nastalim opadanjem listova i u blizini lisnih i cvetnih pupoljaka. Najveći broj zimujućih ženki nalazi se u pupoljcima na visini iznad 90 cm od površine zemljišta, najčešće na 120-135 cm. Svetlo smeđe su boje, a jaja polažu nakon hladnog zimskog perioda. Letnja forma, koju čine mužjaci i ženke, naziva se protogine.

Zaštita

Za sada, jedina efikasna mera u suzbijanju Ph. gracilis jeste primena insekticida. Insekticidi širokog spektra delovanja kao što su organofosforna jedinjenja i piretroidi, predstavljaju osnovu zaštite maline od glavnih insekata štetočina. Takođe, ova jedinjenja pokazuju izvesno akaricidno delovanje pa su upotrebljena i u borbi sa grinjama. Među akaricidima koji su se pojavili na tržištu u poslednje dve-tri decenije sa značajnim eriofidnim delovanjem su propargit, fenazakvin, piridaben i fenpiroksimat sa zajedničkim mehanizmom delovanja.
Imaju široku upotrebu u suzbijanju eriofida, zahvaljujuću toksičnosti za sve razvojne stadijume, brzom knock-down efektu, dugotrajnom rezidualnom delovanju i visokoj efikasnosti u suzbijanju populacija rezistentnih na organofosfate, piretroide i akaricide starijih generacija. Pored ovih, preparati na bazi a.m. abamektin u kombinaciji sa mineralnim uljem, pokazali su veoma visoku efikasnost u suzbijanju Ph. gracilis na malini.
Najoptimalniji rokovi suzbijanja su u periodu po završetku migracije zimijućih ženki na mlade listove dvogodišnjih izdanaka do pred cvetanje maline (polovina-kraj aprila do polovine maja).

Izvori:

http://agroinfotel.net
Milomir Maslaković, dipl. ing. zaštite bilja

Pesticidi koje možete koristiti za prevenciju i lečenje

Sistemični (preparati koji štite i leče) preparati na bazi aktivne materije Abamektin

Prskanje maline

Primena: folijarnim tretiranjem kada se utvrdi prisustvo prvih pokretnih formi.

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
AgroarmBektinAbamektin
18.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača14 dana
SyngentaVertimec 018 ECAbamektin
18.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača14 dana
BelchimRomectinAbamektin
18.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača14 dana
AgromarketAkaristopAbamektin
18.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača14 dana
Galenika-FitofarmacijaAbastateAbamektin
18.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača14 dana
WillowoodArmadaAbamektin
18.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača14 dana

Našli ste grešku na sajtu?

Ne oklevajte da je prijavite!

info@zastitavoca.rs ili

prijavite grešku