Pratite nas

Saradnja?
[javascript protected email address]

Log in
Registracija

Čađava krastavost jabuke i kruške

Carstvo:
Fungi
Razdeo:
Ascomycota
Klasa:
Dothtiomycetes
Red:
Pleosporales
Porodica:
Venturiaceae
Rod:
Venturia
Latinsko ime:
Venturia ineaqualis

Domaćini

jabuka i kruška

Simptomi

Napada list, cvet i plodove.
Infekcije lista nastaju čim se mlado lišće pojavi iz pupoljka. Svetlo smeđe i maslinasto mrke pege se pojavljuju na listu i na lisnim drškama. Kasnije pege dobijaju zagasitiju boju. Mlado zaraženo lišće se kod jakog napada uvija i opada, a kod kasnijih zaraza stvaraju se mrke jasno oivičene pege. U okviru pega tkivo izumire i suši se.
Cvet može da bude zaražen još u ranoj fazi otvaranja cvetnog pupoljka. Prvi znaci se javljaju još na čašičnim listovima, cvetnoj loži i peteljci. Na cvetovima se obrazuje navlaka konidija maslinaste boje, a zatim cvetovi potamne, osuše se i otpadnu.
Zaraza ploda može da nastupi od zametanja do berbe, pa čak i za vreme skladištenja.
Najosetljiviji je mladi plod i ukoliko je zaraza ploda ranija, posledice su štetnije. Mladi plodovi ukoliko ne otpadnu ostanu zakržljali i deformišu se. Ukoliko su plodovi stariji stvaraju se mrkozelene pege koje poprimaju kružni oblik. Ispod zaraženog mesta obrazuje se plutni sloj i stvaraju se kraste, koje mogu kasnije da se ljušte i otpadaju ili da ostaju i pucaju. Sve to kvari izgled plodova i smanjuje tržišnu vrednost.

Ciklus razvića

Životni ciklus patogena sastoji se od dve faze: saprofitne i parazitne.
Saprofitna faza – parazit prezimljava u obolelom lišću u voćnjaku. U toku zime se formiraju peritecije u kojima se pred kraj zime obrazuju askusi sa askosporama. U vreme kretanja vegetacije najčešće su askospore zrele i prve kiše će izazvati njihovo oslobađanje. Spore počinju da se oslobađaju iz peritecija neposredno posle slabijeg vlaženja lišća i dovoljno je samo pet minuta vlaženja da dođe do njihovog oslobađanja. Vetar i vazdušna struja zahvataju spore i raznose po voćnjaku. Ovaj proces traje dosta dugo, oko 2 meseca, tako da svaka kiša izaziva njihovo izbacivanje.
Kada spore padnu na nežno tkivo lista, one proklijaju u kapi vode i izvrše infekciju. Tada nastaje nova faza u životnom ciklusu patogena.
Parazitna faza- da bi se ostvarila infekcija potrebno je duže vlaženje lista i određena temperatura. Osetljivi organi voćke mogu da budu zaraženi tek kad temperatura dostigne 6ËšC i to pod uslovima da budu nakvašeni najmanje 15 sati, dok na optimalnoj temperaturi od 20-25ËšC askospore proklijaju i izvrše infekciju za svega 9 sati.
Na osnovu dužine vlaženja lista i temperature za vreme vlaženja Mills i Laplante su napravili tabelu iz koje se može odrediti kada, i po kojim uslovima vlaženja i temperature nastaju infekcije, te njihova jačina i dužina trajanja inkubacije.Ta tabela se koristi i danas u savremenoj prognozi.
Posle isteka inkubacionog perioda na listu se pojavljuju maslinaste pege na kojima izbijaju konidije. Ove konidije raseljavaju se kišnim kapima, padaju na mlado lišće i vrše sekundarne infekcije. Za sekundarne infekcije vreme vlaženja je za 1/3 kraće od vremena za klijanje askospora. Ove infekcije mogu da traju sve do berbe plodova, pa čak i u skladištu. Simptomi sekundarnih infekcija su karakteristični po tome, što se na listu i plodovima pojavljuju površinske sitne čađaste pege koje se naročito primećuju na naličju lista. Za sekundarne infekcije je karakteristično da je areal širenja dosta ograničen.

Sporonosna tela askokarpi se nalaze u pseudotecijama. Pseudotecije su pojedinačno uvaljene u tkivo domaćina. Pseudotecija ima oko otvora kratke tamne dlačice koji potpomažu izlaženje askusa. Askusi sadrže 8 haploidnih askospora sa 7 hromozoma.

Zaštita

Izvori:

http://www.pisvojvodina.com

http://botit.botany.wisc.edu/

Pesticidi koje možete koristiti za prevenciju i lečenje

Kontaktni (preventivni) preparati na bazi aktivne materije Bakar hidroksid

Prskanje jabuke

Primena: preventivno od faze mirovanja, a najkasnije do pojave cvetnih pupoljaka (faze 01-57 BBCH skale). Interval između tretmana je minimum 7 dana.

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca

Kontaktni (preventivni) preparati na bazi aktivne materije Kaptan

Prskanje jabuke

Primena: preventivno tretiranje pre ostvarivanja uslova za zaražavanje

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Galenika-FitofarmacijaMetod 480 SCKaptan
480.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
AgromarketCapiKaptan
480.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan

Prskanje kruške

Primena: preventivno tretiranje pre ostvarivanja uslova za zaražavanje

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
AgromarketCapiKaptan
480.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
Galenika-FitofarmacijaMetod 480 SCKaptan
480.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan

Kontaktni (preventivni) preparati na bazi aktivne materije Mankozeb

Prskanje jabuke

Primena: u toku vegetacije, preventivno, pre sticanja uslova za ostvarivanje primarne ili sekundarne infekcije

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Indofil ChemStar 80 WPMankozeb
800.00 g/kg
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
AgroarmPrevent 80 WPMankozeb
800.00 g/kg
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
Galenika-FitofarmacijaMankogal 80Mankozeb
800.00 g/kg
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
Dow AgroSciencesDithane M 45Mankozeb
800.00 g/kg
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
Pinus TKIPinozeb M45Mankozeb
800.00 g/kg
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
Chemical AgrosavaMankosav 80 WPMankozeb
800.00 g/kg
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
Indofil IndustriesManfil 80 WPMankozeb
800.00 g/kg
Proverite na sajtu proizvođača21 dan

Prskanje kruške

Primena: u toku vegetacije, preventivno, pre sticanja uslova za ostvarivanje primarne ili sekundarne infekcije

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Indofil ChemStar 80 WPMankozeb
800.00 g/kg
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
Pinus TKIPinozeb M45Mankozeb
800.00 g/kg
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
AgroarmPrevent 80 WPMankozeb
800.00 g/kg
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
Galenika-FitofarmacijaMankogal 80Mankozeb
800.00 g/kg
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
Indofil IndustriesManfil 80 WPMankozeb
800.00 g/kg
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
Dow AgroSciencesDithane M 45Mankozeb
800.00 g/kg
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
Chemical AgrosavaMankosav 80 WPMankozeb
800.00 g/kg
Proverite na sajtu proizvođača21 dan

Sistemični (preparati koji štite i leče) preparati na bazi aktivne materije Ciprodinil

Prskanje jabuke

Primena: Tretiranjem od otvaranja prvih listova do završetka cvetanja (faze 11/51-69 BBCH skale)

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
AdamaCiprodexCiprodinil
300.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28
Galenika-FitofarmacijaNeonCiprodinil
300.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28

Sistemični (preparati koji štite i leče) preparati na bazi aktivne materije Difenokonazol

Prskanje jabuke

Primena: Tokom vegetacije, preventivno, pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanja

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
AgromarketHemokonazol 250 ECDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Chanda CropchemAmbasadorDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgromarketSiguraDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Chemical AgrosavaDifferent 250 ECDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgroarmVegas 250 ECDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
BiesterfeldVentorDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
SyngentaScore 250 ECDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaSekvencaDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana

Sistemični (preparati koji štite i leče) preparati na bazi aktivne materije Pirimetanil

Prskanje jabuke

Primena: Tokom listanja, cvetanja i formiranja plodova (faze 11/54 -71/73 BBCH skale), a može se koristiti i u drugom delu vegetacije

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
AgromarketPirinejPirimetanil
400.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
Arysta LifeSciencePyrus 400 SCPirimetanil
400.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
AgroarmBotus SC 400Pirimetanil
400.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
Galenika-FitofarmacijaPeharPirimetanil
400.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan

Našli ste grešku na sajtu?

Ne oklevajte da je prijavite!

info@zastitavoca.rs ili

prijavite grešku