Pratite nas

Saradnja?
[javascript protected email address]

Log in
Registracija

Pepelnica vinove loze

Carstvo:
Fungi
Razdeo:
Ascomycota
Klasa:
Leotiomycetes
Red:
Erysiphales
Porodica:
Erysiphaceae
Rod:
Uncinula
Latinsko ime:
Uncinula necator

Domaćini

Uncinula necator napada sve Vitiaceae, ali samo neke Vitis vrste su vrlo osetljive, posebno azijske: V.armata i A.davidii, i svakako, evropska vinova loza (Vitis vinifera).

Simptomi

Pepelnica može inficirati sve zelene organe (lišće, peteljke, mladare, cvasti, peteljke grozda, bobice). Hranjive materije apsorbuje samo iz epidermalnih ćelija, a površinsku miceliju s konidioforima i konidijama (oidijama) daje napadnutim organima karakterističnu pepeljastu prevlaku.
List-simptomi se prvo javljaju na lišću, na kome se stvaraju jače ili manje pepeljaste pege. Lišće može biti zaraženo u svim fazama bez obzira na starost. Parazit se razvija kako s lica tako i s naličja lišća. U proleće se na licu javlja neprimetno tamnozelena boja koja ukazuje na prisustvo parazita. Kasnije se razvija beličasta, brašnasta kolonija koja je beličasta sa lica i sivkasta sa naličja. To je micelija sa konidioforama i konidijama. Zaraženo lišće se okruti i deformiše.
Lastari - bivaju zaraženi dok su zeljasti, pre zdrvnjavanja. Posle zdrvenjavanja na njima se uočavaju mrke ili crvenkaste zone, pojedinačne ili povezane, sa karakterističnim končastim ivicama. Zeljasto tkivo lastara postaje zagasito, što ometa sekundarno debljanje. Vrhovi zaraženih mladara se često suše. razvoj bolesti na listu i lastarima je manje štetan nego na grozdovima.
Cvetovi - su ređe zaraženi pre oplodnje. Beličasta navlaka se razvija na zahvaćenim cvetovima, što dovodi do njihovog sušenja i propadanja. Gljiva se dalje razvija na šepurini, a simptomi su slični kao na lastarima.
Bobice - od napadnutih organa, najveće štete izaziva na bobicama grožđa. Bobice su osetljive na pepelnicu od zametanja do promene boje (šarka). Kod jakih zaraza izgledaju kao da su posute pepelom. Zaražene bobice u stadijumu aktivnog rasta pucaju sve do semenki. Raspuknute bobice se sasuše i propadaju. Napad pepelnice na bobice koje prestaju sa rastom čini ekonomske štete samo na belim stonim sortama, jer dolazi do razvoja površinske mrežaste nekroze. Zrele bobice više ne podležu napadu parazita.

Ciklus razvića

Parazit prezimljava u obliku micelije između ljuspica zaraženih pupova pri osnovi lastara, kao i u obliku zadebljale micelije po površini zaraženih lastara. Od zaraženih pupova razvijaju takozvani „beli mladari“, sa skraćenim internodijama i sitnim listićima prekrivenim belom prevlakom. Po površini belih mladara u proleće, kao i od zadebljane micelije u proleće gljiva stvara kratke konidiofore sa jednoćelijskim jajastim konidijama, poređane u nizovima. Konidije se stvaraju u toku cele vegetacije.
Za prezimljavanje gljiva stvara kleistokarpe sa spiralno uvijenim izraštajima. U kleistokarpima diferenciraju se 4-6, retko 8 askusa sa 4-7 askospora. Askospore u proleće klijaju u kapi vode i vrše primarne zaraze. Askospore klijaju, inficiraju zeleno tkivo i daju kolonije sa konidijama, koje služe za sekundarno širenje zaraze. Gljiva je tipičan epifitni parazit.
Pepelnica počinje svoju aktivnost na oko 5°C. Optimalne temperature za infekciju i razvoj pepelnice su 25–28°C. Svi faktori koji povećavaju relativnu vlažnost vazduha (povećano isparavanje, slabo povetravanje, drvoredi i sl.), pogoduju razvoju pepelnice. Za širenje oidija potreban je vetar jačine 2–3 m/s. Kao najvažniji način prenošenja zaraze smatra se prezimljavanje u pupoljcima. Zasadi vinove loze na teškim i zbijenim zemljištima stradaju više od pepelnice. Ovaj patogen se intenzivnije razvija kod bujnijih sorti, gde je prekomerno đubrenje azotnim đubrivima, kao i intenzivno obrađivanim zasadima.
Napad ove gljive može smanjiti prinos grožđa i za 80–90%, a pepelnicom zaraženo grožđe podložnije je napadu sive plesni i kisele truleži.
Osetljivost sorte i izvor zaraze su manje bitni u epidemiologiji pepelnice vinove loze, pa je potrebno proceniti uticaj meteoroloških uslova za razvoj bolesti.

Ovo je obligatni parazit. Površinske septirane hife, formiraju apresorije, iz kojih parazit prodire u biljno tkivo i formira okruglaste haustorije. Na horizontalnim hifama se formiraju konidiofore, dužine 10-400 µm, na kojima nastaju konidije u nizovima, prozirne su, cilindričnoovoidne, veličine 32-39x17-21 µm. Nizovi se sastoje od 3-5 konidija.
Kleistotecije se formiraju spajanjem hifa različitog pola. One su loptaste, veličine 84-105 µm u prečniku. Na kleistotecijama se formiraju dugi končasti apendicesi. Kleistotecije su svetle, zatim žute i na kraju tamnomrke boje. U njima se nalazi 4-6 ovalnih askusa veličine 50-60x25-40 µm. Askusi sadže 4-7 ovalnih ili elipsoidnih askospora, veličine 15-25x10-14 µm.

Zaštita

Izvori:

http://www.pisvojvodina.com

http://america.pink

http://web2.mendelu.cz

Pesticidi koje možete koristiti za prevenciju i lečenje

Kontaktni (preventivni) preparati na bazi aktivne materije Sumpor

Prskanje vinove loze

Primena: Tretiranjem preventivno tokom vegetacije

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Chemical AgrosavaWetsulSumpor
800.00 g/kg
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
BASFKumulus DFSumpor
800.00 g/kg
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
United PhosphorusMitrothiol disperssSumpor
800.00 g/kg
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
SyngentaTihovit Jet 80 WGSumpor
800.00 g/kg
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Sulphur Mills LimitedCosavet 80 - DFSumpor
800.00 g/kg
Proverite na sajtu proizvođača28 dana

Sistemični (preparati koji štite i leče) preparati na bazi aktivne materije Azoksistrobin

Prskanje vinove loze

Primena: Pre ostvarene infekcije, a najkasnije po pojavi prvih simptoma

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Galenika-FitofarmacijaPromesaAzoksistrobin
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
NufarmAzbany 250 SCAzoksistrobin
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
AgromarketQueenAzoksistrobin
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
Chemical AgrosavaTeatarAzoksistrobin
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
SyngentaQuadrisAzoksistrobin
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
AgroarmAzaka 250 SCAzoksistrobin
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
AgroarmExacta 250 SCAzoksistrobin
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan

Sistemični (preparati koji štite i leče) preparati na bazi aktivne materije Difenokonazol

Prskanje vinove loze

Primena: Tokom vegetacije pre pojave oboljenja, a najkasnije po pojavi prvih simptom

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
AgromarketHemokonazol 250 ECDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
SyngentaScore 250 ECDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
BiesterfeldVentorDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
AgromarketSiguraDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
Chemical AgrosavaDifferent 250 ECDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
Chanda CropchemAmbasadorDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
Galenika-FitofarmacijaSekvencaDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
AgroarmVegas 250 ECDifenokonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan

Sistemični (preparati koji štite i leče) preparati na bazi aktivne materije Tebukonazol

Prskanje vinove loze

Primena: pre pojave bolesti, kada su razvijena 3-4 lista (faza 13-14 BBCH –skale), a najkasnije po pojavi prvih simptoma

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
NufarmMystik 250 ECTebukonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
AgroarmOligosan 25 - ECTebukonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
Galenika-FitofarmacijaAkordTebukonazol
250.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan

Našli ste grešku na sajtu?

Ne oklevajte da je prijavite!

info@zastitavoca.rs ili

prijavite grešku