Pratite nas

Saradnja?
[javascript protected email address]

Log in
Registracija

Dudovac

Carstvo:
Animalia
Razdeo:
Arthropoda
Klasa:
Insecta
Red:
Lepidoptera
Porodica:
Arctiidae
Rod:
Hyphantria
Latinsko ime:
Hyphantria cunea

Domaćini

Simptomi

U prve dve trećine vegetacije gusenica se hrani lišćem i mogu izazvati golobrst. Krajem vegetacije, pred zrenje, gusenice se hrane na površini ploda jabuke.
Jaja su prekrivena dlačicama sa stomaka ženke i svetlo su zelene boje. Iz jaja se pile gusenice koje najpre skeletiraju lišće. Odrasle gusenice mogu potpuno da pojedu list. Dok su male, sve se nalaze na jednom listu. Kada malo porastu, gusenice se nalaze u zaprecima sačinjenim od svile i nekoliko listova. Odrasle gusenice se razilaze i žive samostalno na listu. Gusenice su jako dlakave, različitih boja. Najčešće su po bokovima prljavo žute boje, a po leđima su sive sa šarama mrke, crvene, plave, zelene i žute boje. Na leđima ima 12 bradavica. Zapreci ostaju na krošnjama, a odrasle gusenice prave golobrst. Lutke se nalaze u prozirnim kokonima na skrovitim mestima u voćnjaku, ogradama i različitim objektima.

Ciklus razvića

Ima dve do tri generacije godišnje. Prezimljava lutka. Leptiri su prisutni od početka aprila pa sve do sredine oktobra. Ženke polažu od 300 do 800 jaja na naličje listove. Gusenice se najmasovnije pile u drugoj polovini maja i početkom avgusta meseca. Razvoj gusenice traje jedan i po do dva meseca.

Zaštita

Suzbijanje se na početku pojave može vršiti ručnim uklanjanjem gnezda gusenica. Preporučuje se upotreba insekticida na bazi Bacillus thurigiensis jer imaju veoma povoljne toksikološke osobine i kratke karence

Izvori:

http://agronomija.rs/2014/dudovac-hyphantria-cunea/

Pripremio : dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst :  “Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu jabuke” autori: Prof. dr Aleksa Obradović, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Doc. dr Dragan Radivojević, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd Dr Dragan Vajgand, Agroprotekt d.o.o., Sombor Dr Emil Rekanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd

Pesticidi koje možete koristiti za prevenciju i lečenje

Kontaktni (preventivni) preparati na bazi aktivne materije Bifentrin

Prskanje jabuke

Primena: pri pojavi prvih gusenica

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Galenika-FitofarmacijaTalstar 10 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgromarketByfin 100 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaFobos ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgrimatcoPintoBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Chemical AgrosavaBifenicusBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana

Prskanje kruške

Primena: pri pojavi prvih gusenica

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Chemical AgrosavaBifenicusBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaFobos ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgrimatcoPintoBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaTalstar 10 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgromarketByfin 100 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana

Prskanje trešnje

Primena: pri pojavi prvih gusenica

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
AgrimatcoPintoBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Chemical AgrosavaBifenicusBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgromarketByfin 100 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaTalstar 10 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaFobos ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana

Prskanje višnje

Primena: pri pojavi prvih gusenica

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Galenika-FitofarmacijaTalstar 10 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgrimatcoPintoBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Chemical AgrosavaBifenicusBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgromarketByfin 100 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaFobos ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana

Prskanje breskve

Primena: pri pojavi prvih gusenica

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Galenika-FitofarmacijaFobos ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaTalstar 10 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgromarketByfin 100 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgrimatcoPintoBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Chemical AgrosavaBifenicusBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana

Prskanje kajsije

Primena: pri pojavi prvih gusenica

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
AgromarketByfin 100 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaTalstar 10 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgrimatcoPintoBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Chemical AgrosavaBifenicusBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaFobos ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana

Prskanje vinove loze

Primena: pri pojavi prvih gusenica

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
AgromarketByfin 100 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaFobos ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaTalstar 10 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Chemical AgrosavaBifenicusBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgrimatcoPintoBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana

Prskanje maline

Primena: pri pojavi prvih gusenica

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Galenika-FitofarmacijaTalstar 10 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Chemical AgrosavaBifenicusBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaFobos ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgrimatcoPintoBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgromarketByfin 100 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana

Prskanje kupine

Primena: pri pojavi prvih gusenica

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Galenika-FitofarmacijaFobos ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgromarketByfin 100 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Chemical AgrosavaBifenicusBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgrimatcoPintoBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaTalstar 10 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana

Prskanje jagode

Primena: pri pojavi prvih gusenica

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Galenika-FitofarmacijaFobos ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgromarketByfin 100 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgrimatcoPintoBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaTalstar 10 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Chemical AgrosavaBifenicusBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana

Prskanje šljive

Primena: pri pojavi prvih gusenica

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Galenika-FitofarmacijaFobos ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgrimatcoPintoBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Chemical AgrosavaBifenicusBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgromarketByfin 100 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaTalstar 10 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana

Prskanje dunje

Primena: pri pojavi prvih gusenica

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
AgromarketByfin 100 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaFobos ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaTalstar 10 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgrimatcoPintoBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Chemical AgrosavaBifenicusBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana

Prskanje mušmule

Primena: pri pojavi prvih gusenica

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Galenika-FitofarmacijaFobos ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaTalstar 10 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgromarketByfin 100 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Chemical AgrosavaBifenicusBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgrimatcoPintoBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana

Prskanje lešnika

Primena: pri pojavi prvih gusenica

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
AgrimatcoPintoBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaTalstar 10 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Chemical AgrosavaBifenicusBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaFobos ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgromarketByfin 100 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana

Prskanje aronije

Primena: pri pojavi prvih gusenica

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
AgrimatcoPintoBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgromarketByfin 100 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaFobos ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Chemical AgrosavaBifenicusBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaTalstar 10 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana

Prskanje oraha

Primena: pri pojavi prvih gusenica

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Galenika-FitofarmacijaTalstar 10 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaFobos ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgromarketByfin 100 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgrimatcoPintoBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Chemical AgrosavaBifenicusBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana

Prskanje šipurka

Primena: pri pojavi prvih gusenica

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Galenika-FitofarmacijaTalstar 10 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaFobos ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Chemical AgrosavaBifenicusBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgrimatcoPintoBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgromarketByfin 100 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana

Prskanje badema

Primena: pri pojavi prvih gusenica

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Galenika-FitofarmacijaFobos ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgrimatcoPintoBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgromarketByfin 100 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaTalstar 10 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Chemical AgrosavaBifenicusBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana

Našli ste grešku na sajtu?

Ne oklevajte da je prijavite!

info@zastitavoca.rs ili

prijavite grešku