Pratite nas

Saradnja?
[javascript protected email address]

Log in
Registracija

Crveni voćni pauk

Carstvo:
Animalia
Razdeo:
Arthropoda
Klasa:
Arachnida
Red:
Trombidiformes
Porodica:
Tetranychidae
Rod:
Panonychus
Latinsko ime:
Panonychus ulmi

Domaćini

Simptomi

Na dvogodišnjim granama, u račvama grana i pukotinama kore se nalaze crvena okrugla jaja veličine oko 0,15 milimetra. Kada se ispile na naličju listova se lupom mogu naći grinje crvene boje veličine 0,3 do 0,5 mm. Ishranom menjaju boju lista, ali to znači da su štete već uzele maha. Ako je brojnost velika, mogu se naći i na licu lista, kao i na plodu.
Oštećuju list, koji menja boju, najpre u žućkastu, a zatim u bronzanu. Grinje ishranom povećavaju transpiraciju i smanjuju proizvodnju hranljivih materija, te su plodovi sitni. Grane na kojima je oštećen list ne ulaze spremno u zimu, a pupoljci na njima nemaju dovoljno hrane za diferenciranje u generativne. Tokom jakog napada ove štetne grinje oštećuju i pokožicu plodova.

Ciklus razvića

Ima četiri do šest generacija godišnje. Prezimljava u stadijumu jaja. Piljenje larvi počinje u fazi roze pupoljka, a najintenzivnije je obično početkom cvetanja. Pauci se hrane na naličju listova. Jedna ženka položi 50 do 150 jaja. Razvoj larve traje oko dve nedelje. Ženka živi 18 do 40 dana, pa se već naredne generacije počnu preplitati. Već početkom juna su u voćnjaku zbog toga prisutna i jaja i larve i odrasle grinje. Od početka avgusta deo ženki počinje da polaže zimska jaja.

Zaštita

Vrši se akaricidima samo ukoliko je brojnost iznad praga štetnosti, a zastupljenost predatora mala. Svaka fenofaza razvoja jabuke ima drugačiju vrednost praga štetnosti! Treba naizmenično primenjvati akaricide različitog mehanizma delovanja pri svakom narednom tretmanu. Tretiranje je najbolje izvoditi uveče i noću uz primenu većih količina tečnosti, jer ni jedan akaricid nije sistemik tako da grinje moraju moraju doći u kontakt sa preparatom. Tretiranje svakog drugog ili trećeg reda akaricidima doprinosi očuvanju prirodnih neprijatelja.

Izvori:

http://agronomija.rs/2013/crveni-vocni-pauk-panonychus-ulmi/

Pripremio : dipl ing polj Predrag Nastić

Preuzet tekst :  “Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu jabuke” autori: Prof. dr Aleksa Obradović, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Doc. dr Dragan Radivojević, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd Dr Dragan Vajgand, Agroprotekt d.o.o., Sombor Dr Emil Rekanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd

Pesticidi koje možete koristiti za prevenciju i lečenje

Kontaktni (preventivni) preparati na bazi aktivne materije Bifentrin

Prskanje jabuke

Primena: kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
AgromarketByfin 100 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaFobos ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaTalstar 10 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Chemical AgrosavaBifenicusBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgrimatcoPintoBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana

Sistemični (preparati koji štite i leče) preparati na bazi aktivne materije Abamektin

Prskanje jabuke

Primena: folijarnim tretiranjem po pojavi prvih pokretnih formi u fenofazi precvetavanja (faza 69 BBCH-skale)

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
AgromarketAkaristopAbamektin
18.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača14 dana
AgroarmBektinAbamektin
18.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača14 dana
Galenika-FitofarmacijaAbastateAbamektin
18.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača14 dana
BelchimRomectinAbamektin
18.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača14 dana
WillowoodArmadaAbamektin
18.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača14 dana
SyngentaVertimec 018 ECAbamektin
18.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača14 dana

Sistemični (preparati koji štite i leče) preparati na bazi aktivne materije Dimetoat

Prskanje jabuke

Primena: kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
BASFPerfekthionDimetoat
400.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
AgroarmDitox 40 ECDimetoat
400.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
Galenika-FitofarmacijaDimetogalDimetoat
400.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan

Prskanje trešnje

Primena: na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi pokretnih formi na listu

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
AgroarmDitox 40 ECDimetoat
400.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
BASFPerfekthionDimetoat
400.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
Galenika-FitofarmacijaDimetogalDimetoat
400.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan

Prskanje višnje

Primena: na početku formiranja prvih kolonija pri pojavi pokretnih formi na listu

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
AgroarmDitox 40 ECDimetoat
400.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
BASFPerfekthionDimetoat
400.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
Galenika-FitofarmacijaDimetogalDimetoat
400.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan

Prskanje dunje

Primena: kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
AgroarmDitox 40 ECDimetoat
400.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
Galenika-FitofarmacijaDimetogalDimetoat
400.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
BASFPerfekthionDimetoat
400.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan

Sistemični (preparati koji štite i leče) preparati na bazi aktivne materije Mineralno ( parafinsko ) ulje

Prskanje jabuke

Primena: rano u proleće, pri razvoju lišća

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Galenika-FitofarmacijaGalminMineralno ( parafinsko ) ulje
940.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaleti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene
Galenika-FitofarmacijaGalminMineralno ( parafinsko ) ulje
940.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaleti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene

Prskanje jabuke

Primena: tokom vegetacije (letnje tretiranje), kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Galenika-FitofarmacijaGalminMineralno ( parafinsko ) ulje
940.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaleti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene
Galenika-FitofarmacijaGalminMineralno ( parafinsko ) ulje
940.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaleti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene

Prskanje vinove loze

Primena: u fazama razvoja pupoljaka, do faze kada su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Galenika-FitofarmacijaGalminMineralno ( parafinsko ) ulje
940.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaleti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene
Galenika-FitofarmacijaGalminMineralno ( parafinsko ) ulje
940.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaleti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene
Galenika-FitofarmacijaGalminMineralno ( parafinsko ) ulje
940.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaleti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene

Prskanje vinove loze

Primena: rano u proleće, pri razvoju lišća

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Galenika-FitofarmacijaGalminMineralno ( parafinsko ) ulje
940.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaleti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene
Galenika-FitofarmacijaGalminMineralno ( parafinsko ) ulje
940.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaleti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene
Galenika-FitofarmacijaGalminMineralno ( parafinsko ) ulje
940.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaleti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene

Prskanje vinove loze

Primena: tokom vegetacije (letnje tretiranje), kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Galenika-FitofarmacijaGalminMineralno ( parafinsko ) ulje
940.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaleti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene
Galenika-FitofarmacijaGalminMineralno ( parafinsko ) ulje
940.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaleti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene
Galenika-FitofarmacijaGalminMineralno ( parafinsko ) ulje
940.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaleti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene

Našli ste grešku na sajtu?

Ne oklevajte da je prijavite!

info@zastitavoca.rs ili

prijavite grešku