Pratite nas

Saradnja?
[javascript protected email address]

Log in
Registracija

Obična kruškina buva

Carstvo:
Animalia
Razdeo:
Arthropoda
Klasa:
Insecta
Red:
Homoptera
Porodica:
Psyllidae
Rod:
Cacopsylla
Latinsko ime:
Psylla pyri

Domaćini

Kruška (retko jabuka i dunja)

Simptomi

Na biljkama se manifestuju primarne i sekundarne štete.
Primarne štete su posledica direktnog prisustva i isisavanja sokova iz biljnih organa, pri čemu dolazi do deformacije listova, plodova, a kasnije i do nekroze pupoljaka i listova.
Sekundarne štete su posledica izlučivanja velike količine medne rose, na kojoj se naseljavaju gljive čađavice. Kao posledica toga smanjuje se fotosintetska aktivnost, a kod jačeg napada dolazi i do opadanja listova i plodova. Napadnuti plodovi gube i tržišnu vrednost.

Ciklus razvića

Ima 4-5, pa i više generacija godišnje u zavisnosti od vremenskih prilika, prirodnih nepriljatelja itd. Kad je intenzivan porast vegetacije može se očekivati veći broj generacija godišnje. Obično ima manje jedinki prve i druge generacije, a treća prouzrokuje već vidljive štete.
Prezimljava kao imago zimske forme u zasadima kruške na skrivenim mestima ili ispod opalog lišća. Ženke odlažu jaja već od sredine februara na mladare oko pupoljaka, u grupicama od 6-10 jaja. Od početka vegetacije ženke odlažu jaja isključivo na zelene organe kruške u grupama (mladi nerazvijeni dlakavi listići, vrhovi izbojaka, cvetne peteljke, lice i naličje listova). Kada dnevna temperatura pređe 10ËšC, ženke polažu 150-200 jaja na pupoljke i mlado lišće, pojedinačno ili u nizu (u jedan, dva ili više redova), na naličju lišća duž nervature. Embrionalno razviće traje 6-25 dana u zavisnosti od temperature. Imago zimske forme javlja se do početka maja, a već u to vreme su prisutne i prve letnje forme. Od prve dekade septembra počinju se javljati opet zimske forme. Prva jača pojava larvi je obično u maju u zavisnosti od temperature i vremenskih prilika. Larve naseljavaju vrhove izbojaka, lišće, cvetne peteljke i cvetove, a kasnije i plodove. Larva prelazi kroz pet larvenih stadijuma, prve generacije ulaze u pupoljak da se hrane, dok su dva poslednja stadijuma uočljiva već i na listu, sa produkcijom puno medne rose.

Mladi imago je svetlozelen, a nakon nekoliko dana dobija svetložutu boju sa nijansama crvenkastomrke. Za kruškinu buvu je karakteristična pojava sezonskog dimorfizma. Zimske i letnje forme se međusobno razlikuju po boji, veličini, otpornosti na niske temperature itd. Imaga letnje forme su veličine 2,6-3,2 mm, a zimske 3,1-3,6 mm. Letnja forma je svetložuta sa nijansama mrke boje, dok je zimska tamnija. Glava ima ortognatni položaj. Pipci su desetočlani, končasti. Na prvom paru krila je tamna mrlja. Zadnji par nogu je razvijeniji od ostalih i podešen za skakanje.
Jaja su dimenzije 0,3 x 0,1 mm. U početku su bela, posle primaju žutu pa narandžastu boju, sa donje strane imaju peteljku. Oči buduće larve su vidljive u obliku 2 crvene lateralne tačke neposredno pre izlaženja. Jaja su pokrivena mednom rosom žućkasto-narandžaste boje.
Larva L1 je 0,45 mm dužine, svetložuta, sa crvenim očima i tročlanim pipcima. Larve zadnja dva stupnja su zelenkastosmeđe, zaobljene sa izrazitim nastavcima krila. Luče mednu rosu da bi se zaštitile.

Zaštita

Izvori:

http://www.pisvojvodina.com

Pesticidi koje možete koristiti za prevenciju i lečenje

Kontaktni (preventivni) preparati na bazi aktivne materije Bifentrin

Prskanje kruške

Primena: u proleće, na početku piljenja larvi

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Galenika-FitofarmacijaTalstar 10 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaFobos ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgromarketByfin 100 ECBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgrimatcoPintoBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Chemical AgrosavaBifenicusBifentrin
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana

Kontaktni (preventivni) preparati na bazi aktivne materije Cipermetrin

Prskanje kruške

Primena: Posle cvetanja, kada se registruje prisustvo obične kruškine buve.

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Galenika-FitofarmacijaCipkord 20 ECCipermetrin
200.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgroarmNotikor 200 ECCipermetrin
200.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana

Kontaktni (preventivni) preparati na bazi aktivne materije Piriproksifen

Prskanje kruške

Primena: Na početku piljenja larvi tokom vegetacije

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
AgroarmNexiram 10 ECPiriproksifen
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AdamaLascarPiriproksifen
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
AgromarketPrincePiriproksifen
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana
Galenika-FitofarmacijaHarpunPiriproksifen
100.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača28 dana

Sistemični (preparati koji štite i leče) preparati na bazi aktivne materije Abamektin

Prskanje kruške

Primena: folijarnim tretiranjem u vreme masovnog piljenja larvi, u fenofazi precvetavanja kruške (faza 69 BBCH-skale).

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
AgromarketAkaristopAbamektin
18.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača14 dana
WillowoodArmadaAbamektin
18.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača14 dana
BelchimRomectinAbamektin
18.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača14 dana
SyngentaVertimec 018 ECAbamektin
18.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača14 dana
Galenika-FitofarmacijaAbastateAbamektin
18.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača14 dana
AgroarmBektinAbamektin
18.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača14 dana

Sistemični (preparati koji štite i leče) preparati na bazi aktivne materije Dimetoat

Prskanje kruške

Primena: posle cvetanja u vreme registrovanja pojave

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
BASFPerfekthionDimetoat
400.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
Galenika-FitofarmacijaDimetogalDimetoat
400.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan
AgroarmDitox 40 ECDimetoat
400.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođača21 dan

Sistemični (preparati koji štite i leče) preparati na bazi aktivne materije Mineralno ( parafinsko ) ulje

Prskanje kruške

Primena: u fazama razvoja pupoljaka, do faze kade su zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Galenika-FitofarmacijaGalminMineralno ( parafinsko ) ulje
940.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaleti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene
Galenika-FitofarmacijaGalminMineralno ( parafinsko ) ulje
940.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaleti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene

Prskanje kruške

Primena: rano u proleće, pri razvoju lišća

Proizvodjac Pesticid Aktivna materija Koncentracija Karenca
Galenika-FitofarmacijaGalminMineralno ( parafinsko ) ulje
940.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaleti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene
Galenika-FitofarmacijaGalminMineralno ( parafinsko ) ulje
940.00 g/l
Proverite na sajtu proizvođačaleti 21 dan, zimi obezbeđen vremenom primene

Našli ste grešku na sajtu?

Ne oklevajte da je prijavite!

info@zastitavoca.rs ili

prijavite grešku