Pratite nas

Saradnja?
[javascript protected email address]

Log in
Registracija

Štetočine jabuke

Latinski
Drosophila suzukii
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, kruške, breskve, vinove loze, maline, kupine, šljive
U Italiji vinska mušica ploda uzrokovala je štetu u vrednosti od 416.801 eura. U Španiji je u 2011. prvi put utvrđena šteta na jagodama, a na trešnjama, na nekim mestima i pojedinim varijetetima, zabeležena je i 100% šteta. U Francuskoj je ova ...
Latinski
Cydia molesta
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, kruške, breskve, kajsije, šljive, dunje, badema
Prva oštećenja se vide na mladim lastarima u vidu uvenuća i sušenja. Na plodovima se kasnije uočavaju simptomi uglavnom od larvi kasnijh generacija. Na plodovima se vidi smolotečina, na koju se naseljava gljiva čađavica, dok se na preseku ploda mogu videti hodnici u kojima se ...
Latinski
Tetranychus urticae
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, trešnje, višnje, jagode, dunje
Koprivina grinja (Tetranychus urticae) redovna je štetočina u suvim i toplim godinama. Odrasla ženka je žute ili naranđžaste boje duga 0,6 mm s dve tamne pege na leđima. Štete izaziva sisanjem soka na listu i plodovima. Na listovima se najpre primećuju sitne beličaste pege. ...
Latinski
Panonychus ulmi
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, kruške, trešnje, višnje, breskve, kajsije, maline, kupine, šljive, dunje, mušmule, lešnika, oraha, šipurka, badema
Na dvogodišnjim granama, u račvama grana i pukotinama kore se nalaze crvena okrugla jaja veličine oko 0,15 milimetra. Kada se ispile na naličju listova se lupom mogu naći grinje crvene boje veličine 0,3 do 0,5 mm. Ishranom menjaju boju lista, ali to znači da su štete već uzele ...
Latinski
Hyphantria cunea
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, kruške, trešnje, višnje, breskve, kajsije, vinove loze, maline, kupine, jagode, šljive, dunje, mušmule, lešnika, aronije, oraha, šipurka, badema
U prve dve trećine vegetacije gusenica se hrani lišćem i mogu izazvati golobrst. Krajem vegetacije, pred zrenje, gusenice se hrane na površini ploda jabuke.Jaja su prekrivena dlačicama sa stomaka ženke i svetlo su zelene boje. Iz jaja se pile gusenice koje najpre skeletiraju ...
Latinski
Lymantria dispar
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, kruške, trešnje, višnje, breskve, kajsije, šljive
Štete u šumarstvu su sušenje drveća, smanjenje prirasta i poremećaj u gazdovanju šumama. Štete u poljoprivredi su brst na raznim poljoprivrednim kulturama posebno u voćarstvu zbog smanjenja uroda i sušenja stabala. Pored ovih direktnih (ekonomskih) ...
Latinski
Anthonomus Pomorum
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke
Oštećuje cvet. Kada cvetanje zbog hladnog vremena dugo traje oštećuje veliki broj cvetova. Retko postoji potreba da se suzbija.Odrasli rilaš se hrani u cvetnim pupoljcima. Na mestima ishrane javlja se kapljica biljnog soka. Jaja su veoma sitna i nalaze se u neotvorenim ...
Latinski
Hyponomeuta malinellus
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, dunje
Jubučni moljac može da izazove golobrst, ali u voćnjacima u kojima se redovno koriste insekticidi nema potrebe da se posebno suzbija. Obično je zastupljenost ove šetočine mala, pa se zapreci mogu mehanički ukloniti.Nakon kretanja vegetacije, gusenice najpre izgrizaju pupoljke, pa ...
Latinski
Rhynchites Bacchus
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, kruške, trešnje, breskve, kajsije, šljive
Odrasli oblici su bronzanocrvene do ljubičaste boje s metalnim odsjajem. Leđna strana im je prekrivena smećkastim dlačicama. Imaju dugo rilo. Bez rila dugi su 6,5 do 9 mm. Ticala im završavaju zadebljanjima. Čvrst pokrov, koji prekriva zadnja krila (elytra), je duži nego širi. ...
Latinski
Hoplocampa testudinea
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, dunje
Populacija H. testudinea najčešće nije velika, pa ni štete nisu značajne. Ipak, u uslovima sušnog i toplog proleća može da se poveća tako da su i štete izraženije. Deo oštećenih plodova obično gubi samo na kvalitetu. Plodovi u kojima je oštećena ...
Latinski
Cydia pomonella
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, kruške, trešnje, breskve, kajsije, šljive, dunje, mušmule, oraha, šipurka
Ženka polaže jaja na plodove ili blizu njih na grane i listove. Gusenica se ubušuje u plodove i ide ka semenoj kućici, buši hodnik u plodu. Na mestu ubušivanja u plod, gusenica izbacuje crvenkasti izmet. Nakon razvoja gusenice se spuštaju na zemlju i ulutkavaju se.
Latinski
Quadraspidiotus perniciosus
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke
Vaši sišu sokove i iscrpljuju biljke. Najpre se suše vrhovi grana, a kasnije i deblje grane. Ako se vaši rano pričvrste za plod, on ostaje mali i lošeg ukusa. Na velikim plodovima nastaju crveni oreoli oko mesta pričvršćivanja. Na deblu, granama i ...
Latinski
Dysaphis devecta
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, dunje
Listovi se uvijaju i deformišu čime se smanjuje lisna površina. Lučenje medne rose stvara uslove za razvoj čađavica. Ponekad se javljaju oštećenja na plodu, ali se oni ne defomišu. Vektor je virusa.Zimska jaja su crna, nalaze se u pukotinama grana i kore drveta. ...
Latinski
Melolontha melolontha
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, kruške, trešnje, višnje, breskve, kajsije, vinove loze, maline, kupine, jagode, šljive, dunje, mušmule, lešnika, aronije, oraha, šipurka
Majski gundelj (Melolontha melolontha) je štetni insekt poznat takođe pod nazivima hrušt, majska buba, čelebugar i običan gundelj. Odrasla forma ovog insekta oštećuje nadzemne delove biljke jedući pre svega lišće, dok su larve u zemlji i one se hrane podzemnim ...
Latinski
Leucoptera scitella
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, kruške, trešnje, višnje, šljive, dunje
Štete na jabuci prouzrokuje već i prva generacija, ali je druga mnogo štetnija. Može da dovede do prevremenog opadanja lišća u avgustu. Na površini lista obrazuje mine okruglastog oblika veličine od 1-2 mm, pa do 20 mm. Izmet gusenice se vidi spiralno poređeno u ...
Latinski
Lyonetia clerkella
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, kruške, trešnje, višnje, breskve, kajsije, šljive, dunje
Štetna gusenica. U slučajevima teških zaraza , gusenice koje žive između 2 epiderma lista mogu uzrokovati gotovo potpunu osutost stabala što rezultira smanjenom rodnošću i potencijalnom proizvodnjom voća za budućnost .
Latinski
Psylla pyri
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, kruške, dunje
Na biljkama se manifestuju primarne i sekundarne štete.Primarne štete su posledica direktnog prisustva i isisavanja sokova iz biljnih organa, pri čemu dolazi do deformacije listova, plodova, a kasnije i do nekroze pupoljaka i listova.Sekundarne štete su posledica izlučivanja ...
Latinski
Dysaphis plantaginea
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, dunje
Najveće štete nastaju od pljuvačke vaši zbog koje plodovi ostaju sitni ili menjaju karakterističan oblik. Listovi se deformišu, a grane se usled ishrane krive. Na listovima i plodovima se javljaju gljive čađavice.Zimska jaja su crne boje, dužine oko pola milimetra. Nalaze ...
Latinski
Tropinota hirta
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, kruške, trešnje, višnje, breskve, kajsije, vinove loze, maline, kupine, jagode, šljive, dunje, mušmule, lešnika, aronije, oraha, šipurka
Oštećuje cvetove, tako da se plod uopšte ne formira. Kada je cvetanje razvučeno, može u potpunosti da uništi sve cvetove. Ipak, najčešće pravi ograničene štete na cvetovima koji se nalaze u rubnim redovima.Odrasli insekti se nalaze na pupoljcima i cvetovima, ...
Latinski
Aphis pomi
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, kruške, višnje, šljive, mušmule, šipurka
Masovna pojava iscrpljuje biljke, deformiše nov porast koji će doneti rod naredne godine. Mogu da prenose viruse. Gljive čađavice smanjuju lisnu masu i tržišnu vrednost plodova.Odrasle vaši i larve se hrane na vršnom mladom lišću.. Zelene su boje. Lisće se ...
Latinski
Lecanium corni
Carstvo
Animalia
Napada: jabuke, vinove loze, šljive
Rasprostranjena je u svim rejonima, gde se gaji šljiva. Prezimljujući stadjium se prepoznaje po crvenoj boji sa donje strane nižih grana i na stablu. Nakon fiksiranja u proleće larve gube crvenu boju i dobijaju svetlo-smeđu i luče velike količine medne rose, a kasnije dobijaju smeđe- ...

Našli ste grešku na sajtu?

Ne oklevajte da je prijavite!

info@zastitavoca.rs ili

prijavite grešku